Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber i tjenestene for barn og unge.

KursTypeTemaOppstart
Spesialistundervisning 2018-2020 - Pedagoger Fullt
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 18.07.2018 Fullt
FASD utredning
Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.
Kurs Sped- og småbarn 22.08.2018
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo, høst 2018
Årlig overlegesamling i Oslo - nettverk 1 øst
Nettverk Spesialisthelsetjenester 27.08.2018

Kurskalender

Forskning

Se alle

Fagblogg og aktuelle saker