Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber i tjenestene for barn og unge.

KursTypeTemaOppstart
FASD utredning
Kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader.
Kurs Sped- og småbarn 22.08.2018
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo, høst 2018
Årlig overlegesamling i Oslo - nettverk 1 øst
Nettverk Spesialisthelsetjenester 27.08.2018
NBO opplæring - Ringsaker 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 28.08.2018

Kurskalender

Forskning

Se alle

Fagblogg og aktuelle saker