Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber i tjenestene for barn og unge.

KursTypeTemaOppstart
Barnets stemme i konflikten
Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter?
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Ungdom - Barnevern og familievern 28.05.2018
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 31.05.2018
Nettverk Ungdom
for fagfolk som arbeider med ungdom på ulike arenaer.
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Barnevern og familievern 01.06.2018

Kurskalender

Forskning

Se alle

Fagblogg og aktuelle saker