Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

RBUP-BLOGGEN:

Rent mel i posen?

I en artikkel i British Medical Journal (BMJ), tilbakeviser en gruppe uavhengige forskere positive resultater etter en kritisk gjennomgang av en legemiddelstudie. At man ikke alltid kan stole på forskningsresultater er ikke noe nytt, men desto mer bekymringsfullt når det skjer på vårt eget fagfelt.

Ledig engasjement som seniorrådgiver

Nurse Family Partnership skal nå prøves ut i Norge, og i den forbindelse søker vi etter en seniorrådgiver som kan bistå nasjonal fagsjef i arbeidet med tilpasning og utprøving av NFP. Stillingen er et 3-årig engasjement. Søknadsfrist er 30. oktober.

Les mer

Kurs om skole og psykisk helse

Bilde Frafall skole gutt med sekk

Velkommen til kurs med temaet "Skolen - en arena for sentrale utviklingsoppgaver i ungdomsårene. Frafall, dropout og skolevegring". Kurset henvender seg til klinikere i BUP og nøkkelpersonell og behandlere i førstelinjetjenesten.

Les mer

Opptatt av å lykkes med implementering?

Dr. Gregory A. Aarons er en ledende forsker innen implementeringsforskning og kvalitetsforbedring av helsetjenester. I oktober kommer han til RBUP for å avholde to forelesninger. - Begge forelesningene er åpne og gratis, og vi håper flest mulig finner dette interessant, sier undervisningssjef Anne Andersen.

Les mer

Radikalisering, omstilling og sårbare førstegangsforeldre

LarsLyster

Ledere, mellomledere og RBUPs styre møttes til styreseminar 21. og 22. september. En ny nettportal som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (bildet), omstillingsprosess og kompetanseløft i barnevernet i Nord-Norge var noe av det som sto på agendaen.

Les mer
Følg oss på Facebook