Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

SISTE PÅ RBUP-BLOGGEN:

Flytte er å bevege seg

Som ansatt i RBUP har jeg mange muligheter til å oppdatere meg faglig og til å bli inspirert. Det kan være gjennom kurs vi arrangerer, eksterne konferanser eller via litteratur som biblioteket frister med. Selv har jeg lett for å la meg begeistre og er ofte nysgjerrig på det som er annerledes. Derfor har jeg flyttet en del og reist mye. Men å reise mye trenger ikke å bety at man er mer åpen enn andre.

Les mer og diskuter på bloggen

AKTUELT

- Nyttig og praksisnært

Benedicte Engøy (27) og Miriam Ingvaldsen (28) var ferdig med sin videreutdanning ved RBUP Øst og Sør våren 2014. Denne uken formidlet de egne erfaringer overfor nye studenter ved «miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn og unge».

Les mer

Når barnet trenger tolk

Å få til gode samtaler med barn kan være utfordrende. Å hjelpe barn som strever med noe og som også har behov for tolk kan by på ytterligere utfordringer. På en to dagers erfaringskonferanse settes temaet «Gode samtaler med barn via tolk» på dagsorden. Nå oppfordrer Leoul Mekonen og Elisabeth Hellzén (RBUP øst og sør) og Anne Birgitta Nilsen (HIOA) interesserte til å melde seg på konferansen, som arrangeres 22. og 23. september.

Les mer

Trygg tilknytning hos fosterforeldre - kan det ha betydning?

I mars disputerte psykolog Heidi Jacobsen med sin doktorgrad, som blant annet handlet om fosterbarns tilknytning til sine fosterforeldre. I en nylig publisert artikkel i det anerkjente tidsskriftet Infant Mental Health Journal, kommer det frem at flesteparten av fosterforeldrene selv hadde en trygg tilknytning, og det antydes at dersom fosterhjem av ulike grunner er nødvendig, er det viktig å flytte barna så tidlig som mulig og til omsorgspersoner som har et avklart forhold til sine egne tilknytningserfaringer.

Les mer

Ledig stilling som forsker/seniorrådgiver

Vil du være med å bidra til bedre tjenester for barn og unge? RBUP Øst og Sør har nå en ledig, fast stilling som forsker/seniorrådgiver innen oppsummert forskning. Stillingen er 100%, og søknadsfristen er 20.september.

Les mer
Flere nyheter
Følg oss på Facebook