Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

For noen år siden utførte jeg i samarbeid med kolleger ved Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør en omfattende studie av hvordan 2- og 3-åringer som bodde i fosterhjem, hadde det. Resultatene var relativt optimistiske og viste at majoriteten av fosterbarna hadde en trygg tilknytning til sine fosterforeldre. Nå er småtassene blitt til åtte år gamle skolebarn; hvordan går det med dem nå?

Fokus på fosterbarna

Påske

«Barn som på en eller annen måte får hjelp av barnevernet er et tilbakevendende tema i mediene. Ofte fokuseres det på de negative aspektene ved å være under omsorg av barnevernet. Det er vanskelig å forstå at et velferdssamfunn som vårt ikke er i stand til å ivareta de mest sårbare, barna, på en slik måte at de kan utvikle seg på samme måte som barn i vanlige familier.»

Les mer

Dystre tall i barnevernsrapport

Forside Barnevernrapport-RKBU web

I dag kom rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner», som avdekker at så mange som 76 prosent av barnevernsbarna i institusjon har en psykisk lidelse. Rapporten fra RKBU Midt-Norge er et resultat av et bredt og omfattende forskningsprosjekt som startet i 2010.

Les mer

- Utrolig nyttig

Bilde kontorkurs

Mandag og tirsdag denne uken var RBUPs auditorium fylt opp med 80 kontorfaglig ansatte fra hele landet, som deltok på kurset «Faglige oppfølgingsdager for kontorfaglig ansatte i BUP». - Utrolig nyttig, sier to av deltakerne: Bjørg Rinder og Linda Ann Pedersen (bildet).

Les mer

Om Mamma Mia på Norgesglasset

Haga, Silje Marie

E-programmet Mamma Mia skal gi faglig veiledning for både mor og far samt støtte på veien til å bli foreldre, og gi tips som kan styrke parforholdet i en krevende livsfase. I radioprogrammet Norgesglasset 16. mars 2015 forteller Silje Marie Haga (bildet) mer om Mamma Mia.

Les mer
Følg oss på Facebook