Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

SISTE PÅ RBUP-BLOGGEN:

BRA NOK?

Jeg MÅ få gode karakterer på eksamen, Jeg BURDE ha trent mer, HVIS ikke alle liker meg, SÅ er jeg verdiløs…….Kjenner du deg igjen i disse utsagnene? Kanskje ikke du og kanskje sier du det i hvert fall ikke høyt, men en lignende indre dialog er noe vi alle har fra tid til annen.

Les mer og diskuter på bloggen

AKTUELT

Konferanse: Gode samtaler med barn via tolk

God kommunikasjon er avgjørende i møtet mellom tjenesteyter og bruker. I møte med barn med fremmedspråklig bakgrunn er det spesielt viktig at kommunikasjonen sikres via kvalifisert tolk. Det er en forskjell mellom å bruke tolk i samtaler med voksne og samtaler med barn.

Les mer

Posteren "Det sosiale spedbarnet - Studier av mor-spedbarn samspill" fikk 1. plass på NBUP konferansen

Forskerne Hanne C. Braarud, Siv Skotheim og Kjell Morten Stormark vant prisen i posterkonkurransen på fagkonferansen «Ung 2014 Endring og undring».

Les mer

Konferanse: Fattigdom og psykisk helse hos barn

Andelen av barn i familier med lav inntekt øker ifølge ny rapport fra Riksrevisjonen. Det anslås at 78 000 barn var fattige i Norge i 2012 og at tendensen er økende for hvert år.

Les mer

Tidlig intervensjon - Mestrende barn

Forskningsstudien Tidlig intervensjon – Mestrende barn (TIM) startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn.

Les mer
Flere nyheter
Følg oss på Facebook