Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

Læreboken ”Utviklingspsykologi” av Lars Smith og Tore Bjerke fyller 40 år i år. Boken er fremdeles aktuell fordi den minner oss om at barns utvikling alltid er sammenvevet med en relasjon.

Effektivt med kognitiv adferdsterapi

NordLOTS

Gjennom flere år har barn og unge med OCD fått behandling gjennom en omfattende nordisk studie (NordLOTS). Konklusjonen er helt entydig: eksponeringsbasert kognitiv adferdsterapi viser seg å være veldig effektivt for å bekjempe tvangstanker.

Les mer

Ny nasjonal ADHD-retningslinje for barn, ungdom og voksne

Helsedirektoratet har nettopp publisert en ny retningslinje for diagnostisering, behandling og oppfølging av ADHD. Ny forskning og nye regler har gjort at det var på tide å erstatte den gamle veilederen fra 2005.

Les mer

Tester og kartleggingsverktøy

Testbilde

Lurer du på hvor du kan få tak i tester og kartleggingsverktøy?

Gå inn på RBUPs nye testoversikt.

Les mer

Avrusning i graviditet gir en god start

Kristin Haabrekkeweb

Hvert år innlegges gravide kvinner med rusproblemer på institusjon, der de får hjelp til avvenning. Ny forskning viser nå at effekten av slik behandling kan være svært gunstig både for mødrene og barna. De nyfødte unngår bl.a å starte livet med alvorlige abstinenser.

Les mer
Følg oss på Facebook