Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre

Det er altfor store forskjeller på kvalitet i barnehager i dag, særlig for de minste barna. Og det godtar vi på tross av at hjerneforskere og stressforskere roper «Hallo! Har dere ikke fått med dere at den viktigste og største veksten av hjerneceller skjer mellom 0-5 år? Har dere lukket ørene når vi sier at for mye stresshormoner i omløp i små kropper og hjerner er skadelig? At det kan føre til at barna kan bli mindre robuste når de møter motgang senere i livet?»

Kurs i bruk av ASEBA

ASEBAlogo

Achenbach Systems of Empirically Based Assessment (ASEBA) er et sett spørreskjema som er utviklet i USA og består av skjemaer for foreldre, ungdom og lærere. Til høsten inviterer vi til et kurs i bruk av ASEBA i klinisk praksis.

Les mer

Ny bok om tilknytning

Tilknytningsbok

"Den lille tilknytningsboka" handler om hva trygg tilknytning er, og hva foreldre må gi barnet sitt for å oppnå det. Boken vil også kunne hjelpe foreldre og barn som har hatt utfordringer i tilknytningsprosessen, og som trenger å finne sammen igjen.

Les mer

Introduksjonsdag i Mindfulness

Bilde Mindfulness introdag

2. juni inviterer vi til en innføring i hva oppmerksomt nærvær (mindfulness) med barn og unge er, hvordan det praktiseres og hva det kan tilføre fagpersoner i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.

Les mer

Fagseminar om mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet

21.mai arrangeres et seminar med fokus på mindreårige, psykisk helse og rettsapparatet. - Seminaret er mest aktuelt for de som jobber i BUP-systemet, forteller Astrid Furre. Hun har i en årrekke jobbet i RBUP, mest med tvang og ambulante tjenester.

Les mer
Følg oss på Facebook