Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Forskning til nytte for barn og unge, undervisning som gjør fagfolk bedre
Anne Andersen

I de siste ukene har det nok en gang vært et stort fokus i mediene på vårt ønske om å ha det rette utseende og troen på at dette vil medføre et bedre liv. Jeg tenker at god psykisk helse og trivsel fremmes ved at vi lar alle kroppens sanser slippe til slik at vi både berører og berøres.

Terapeutens dilemmaer knyttet til vold og voldsutøvelse

Bilde Renates kurs gutt

Høsten 2015 arrangerer RBUP Øst og Sør en kursrekke over 4 dager. Målgruppen er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten, familievernet og andre som arbeider direkte med barn, unge og familier.

Les mer

Mindfulnesskonferansen 2015

Mindfulness

I november arrangeres Mindfulnesskonferansen 2015, som skal gi inspirasjon til både personlig vekst og faglig utvikling. En rekke foredragsholdere fra inn- og utland skal blant annet belyse mindfulness i samvær med barn og unge, og betydningen det har for deres psykososiale utvikling.

Les mer

Ledersamling for familiesentre/Familiens hus

Familiens hus

16. november arrangeres en samling for ledere av familiesentre/Familiens hus, hvor også nyetablerte er velkomne.Tema for samlingen til høsten er brukermedvirkning.

Les mer

Hjelpemanual for traumeutsatt ungdom

Manualforfattere

I samarbeid med Modum Bad har RBUP gitt ut «Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser». Den kan brukes i arbeid med grupper med traumeutsatte samt i individuelt stabiliseringsarbeid.

Les mer
Følg oss på Facebook