Kartleggingsverktøy

Her finner du vår oversikt over kartleggingsverktøy som brukes i tjenestene for barn og ungdom, lenker til nettsider og informasjon om hva som kreves for å bruke de ulike verktøyene.

Noen av testene kan fritt lastes ned, mens andre kan bestilles fra en forhandler. Noen tester mangler vi dessverre informasjon om. Tips oss gjerne hvis du vet hvor de finnes!

Selv for de testene og kartleggingsverktøyene som er fritt tilgjengelig vil vi minne om at testbruk krever fagkompetanse. Se International Test Comissions retningslinjer for testbruk, som fungerer som Norsk psykologforenings standarder. Se også tidsskriftet PsykTestBarn for artikler om måleegenskaper ved norske testversjoner.

ADHD-RS-IV - ADHD Rating Scale-IV

Den norske oversettelsen er publisert i boken «AD/HD: Et verktøy for kartlegging av barn og ungdom» (Kvilhaug et al.,1998). Tillatelse til å kopiere kartleggingsverktøyene gis til kjøper av boken kun for personlig bruk. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADHD-RS-IV Hjemme og ADHD-RS-IV Skole.

ASRS – Adult ADHD Self Report Scale 1.1 

ASRS – Adult ADHD Self Report Scale 1.1  Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASRS.

Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents 

Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents  Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Brown ADD Scales 3-7 og Brown ADD Scales 8-12.

CPRS og CTRS- Conners Parent Rating Scale, Conners Teacher Rating Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon.

QB – QB test

Finnes her i engelsk versjon.

SNAP - Swanson Nolan and Pelham-IV Questionnaire

Kontakt Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi for norsk versjon, tlf: 23016030. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SNAP.

VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest - Tall

VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest - Tall

Våletesten

Våletesten

Euro-ADAD - European Adolescent Assessment Dialogue

Euro-ADAD - European Adolescent Assessment Dialogue Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Euro-ADAD.

ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

RBUPs avtale med rettighetshaver Oxford University Press om distribusjon av den norske versjonen av ADIS er utløpt, og vil ikke bli fornyet. Ta kontakt med Oxford University Press’ Rights & Permissions Department for mer informasjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADIS her.

CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CY-BOCS.

LOI-CV - Leyton Obsessional Inventory Child Version

Den norske versjonen er oversatt av Knut Gundersen, Lars T. Jørgensen og Luke Moynahan og er tilgjengelig i boken Tvangslidelser hos barn og unge: En kognitiv-atferdsterapeutisk behandlingsmanual (March & Mulle, 2003). Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til LOI-CV.

MASC - Multidimensional Anxiety scale for children

Norsk versjon ikke godkjent av opphavsmann. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til MASC  

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

SCARED - Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Rettighetshaver i Norge: Einar Leikanger, NTNU. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SCARED.

Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAI-C) 

Les PsykTestBarn sine vurderinger om SPAI-C

 

ABC – Aberrant Behavior Checklist

Den norske versjonen av sjekklisten kan bestilles hos Slosson Educational Publications gjennom henvendelse til Michael Aman. Kontakt Aman for informasjon om bruk av ABC i forskningsprosjekter. Les PsykTestBarn sin vurdering av ABC.

ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ECBI.

SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

ABAS-3 - Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised

ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til ADI-R

ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule

ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule 
Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til ADOS

ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

ASSQ - Autism Spectrum Screening Questionnaire

Copyright/kontaktperson for den norske versjonen er Anne Mari Sund, RBUP Midt, INM, NTNU.

DISCO - Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon av testen. Her er lenke til opplæring i DISCO som er obligatorisk før man skal bruke intervjuet.

SCQ - Social Communication Questionnaire

SCQ - Social Communication Questionnaire

BDI II - Beck Depression Inventory

BDI II - Beck Depression Inventory Les PsykTestBarn sin vurdering av BDI II.

EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scales

EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scales 
Les PsykTestBarn sin vurdering av EPDS.

MFQ - Mood and Feeling Questionnaire

Kontakt Anne Mari Sund ved RKBU Midt for norsk versjon av MFQ.
Les PsykTestBarn sin vurdering av MFQ.

CARE Index

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

HOME - Home Observation Measurement of the Environment

PSS - Parental Stress Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSS.

PSI - Parenting Stress Index

PSI - Parenting Stress Index Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSI.

ADBB - Alarm Distress Baby Scale

Kontakt Unni Tranaas Vannebo ved RBUP Øst og Sør. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til ADBB.

ASEBA (CBCL, TRF, YSR, C-TRF) - Achenbach System of Empirically Based Assessment

ASEBA (CBCL, TRF, YSR, C-TRF) - Achenbach System of Empirically Based Assessment RBUP forhandler ikke ASEBA lenger. Erasmus universitetet i Nederland er ny forhandler. ASEBA-materiell bestilles her. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til CBCL og TRF.

BYI-II - Beck Youth Inventories

BYI-II - Beck Youth Inventories Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til BYI-II.

BPM - Brief Problem Monitor 

BPM - Brief Problem Monitor  Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til BPM

CAPA og PAPA - The Child and Adolescent Psychiatric Assessment. Child/parent interview

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til CAPA/PAPA.

CGAS – Children's Global Assessment Scale

CGAS – Children's Global Assessment Scale Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til CGAS

CORS og CSRS- Child Outcome Rating Scale

Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til CORS og CSRS

DAWBA - Development and Well-Being Assessment

DAWBA - Development and Well-Being Assessment Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til DAWBA.

ERC - Emotion Regulation Checklist

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. 

K-SADS-PL - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime Version

K-SADS-PL - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime Version  Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til K-SADS-PL.

ePAPA - The Electronic Preschool Age Psychiatric Assessment

PCERA - Parent-Child Early Relational Assessment

Norsk manual kan bestilles fra University of Wisconsin-Madison, ved Roseanne Clark.

READ - Resilience Scale for Adolescents

Ta kontakt med rettighetsinnhavere Odin Hjemdal eller Oddgeir Friborg for norsk verjon. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til READ.

SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire

SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til SDQ-S og SDQ-T og SDQ-Algoritmen

YLS/CMI - Youth Level of Service/Case Management Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarns vurderinger av måleegenskapene til YLS/CMI

CAS - Cognitive Assessment System 

CAS - Cognitive Assessment System

Kaufman ABC - Kaufman Assessment Battery for Children

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Leiter - Leiter International performance Scale

Leiter - Leiter International performance Scale

MSCA - McCarthy Scales of Children's Abilities

MSCA - McCarthy Scales of Children's Abilities

PPVT - Peabody Picture Vocabulary Test

Skåringsark for den norske utgaven kan fås ved henvendelse til Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Engelsk versjon finner du her

Ravens matriser

Ravens matriser 
Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til Ravens matriser (Standard Progressive Matrices og Coloured Progressive Matrices)

SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

WASI - Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

WASI - Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children

WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children

WNV - Wechsler Nonverbal Scale of Ability

WNV - Wechsler Nonverbal Scale of Ability

WPPSI - Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence

WPPSI - Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence

CHQ - Child Health Questionnaire

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til CHQ.

ILC - The Inventory of Life Quality in children and adolescents

ILC - The Inventory of Life Quality in children and adolescents Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til ILC.

KIDSCREEN 

KIDSCREEN Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til KIDSCREEN.

KINDL - Kinder Lebensqualität Fragebogen

KINDL - Kinder Lebensqualität Fragebogen Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til KINDL.

PedsQL - The Pediatric Quality of Life Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til PedsQL.

SOC - Sense of Coherence

Les PsykTestBarns vurdering av måleegenskapene til SOC

BADS - Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome

BADS - Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome

BEERY VMI-6 - Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Sixth edition

BEERY VMI-6 - Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Sixth edition

Bender Visual Motor Gestalt Test II

Bender Visual Motor Gestalt Test II

Boston Naming Test

Boston Naming Test

BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function

BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function

CALVT - Children's Auditory Verbal Learning Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

CCTT - Children’s Color Trails Test

CCTT - Children’s Color Trails Test

CPT–3 – Conners' Continuous Performance Test 3

CPT–3 – Conners' Continuous Performance Test 3

CVLT - California Verbal Learning Test

CVLT - California Verbal Learning Test

CVMT - Continuous Visual Memory Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

D2 - Test of Attention

D2 - Test of Attention

D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

HRNB - Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

HVLT - Hopkins Verbal Learning test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

ITPA - Illinois test of Psycholinguistic Abilities

ITPA - Illinois test of Psycholinguistic Abilities

K-CPT 2 – Conners’ Kiddie Continuous Performance Test II 

K-CPT 2 – Conners’ Kiddie Continuous Performance Test II 

NEPSY

NEPSY

NRDLS - Reynell Developmental Language Scales

NRDLS - Reynell Developmental Language Scales

RCFT - Rey Complex Figure Test

RCFT - Rey Complex Figure Test

SDMT - Symbol Digits Modalities Test

SDMT - Symbol Digits Modalities Test

TPT - Tactual Performance Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

TOMM - Test of Memory Malingering

TOMM - Test of Memory Malingering

VSVT - Victoria Symptom Validity Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

WCST - Wisconsin Card Sorting Test

WCST - Wisconsin Card Sorting Test

CAT - Children's Apperception Test

CAT - Children's Apperception Test

HIT – How I Think

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

Junior TCI - Junior Temperament and Character Inventory

ORT - Object Relations Technique

Har ikke funnet norsk eller englesk versjon.

PIC-2 - Personality Inventory for Children, second edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Rorschach

Rorschach

SRS - Social Responsiveness Scale

SRS - Social Responsiveness Scale

SSRS - Social Skills Rating Systems

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

SSIS - Social Skills Improvement System Rating Scales

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Vineland - Vineland Adaptive behavior Scales

Vineland - Vineland Adaptive behavior Scales Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Vineland

ASHS - Adolescent Sleep Hygiene Scale

ASHS - Adolescent Sleep Hygiene Scale

ASWS - Adolescent Sleep Wake Scale

ASWS - Adolescent Sleep Wake Scale Les PsykTestBarn sine vurderinger av måleegenskapene til ASWS

CSHQ - Children’s Sleep Habits Questionnaire

CSHQ - Children’s Sleep Habits Questionnaire Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CSHQ.

SDSC - Spørreskjema om søvnvansker hos barn (The Sleep Distrubance Scale-Bruni et al)

SDSC - Spørreskjema om søvnvansker hos barn (The Sleep Distrubance Scale-Bruni et al)

EDI-3 - Eating Disorder Inventory-3

EDI-3 - Eating Disorder Inventory-3 
Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til EDI-3.

TSCYC - Trauma Symptom Checklist for Young Children

TSCYC - Trauma Symptom Checklist for Young Children

UCLA PTSD Index for DSM-IV

Norsk oversettelse kan fremskaffes ved henvendelse til Grete Dyb, NKVTS.

ASQ - Ages and Stages Questionnaire

ASQ - Ages and Stages Questionnaire Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASQ.

ASQ:SE - Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional

ASQ:SE - Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASQ:SE.

BSID - Bayley Scales of Infant Development

BSID - Bayley Scales of Infant Development Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BSID.

BITSEA - Brief Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BITSEA.

FTF - Five to fifteen 

FTF - Five to fifteen  
Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til FTF.

ITSEA - Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Engelsk versjon
Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ITSEA.

Movement ABC - Movement Assessment Battery for Children

Movement ABC - Movement Assessment Battery for Children

MP-R - Merrill-Palmer Revised Scales of Development

MP-R - Merrill-Palmer Revised Scales of Development

MSEL - Mullen Scales of Early Learning

Engelsk versjon finner du her. 
Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til MSEL.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send