Echo

Echo

Echo-studien skal utvikle og evaluere et behandlingsopplegg for barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Studiens navn, Echo, henspiller på såkalte tilbakemeldingssystemer i helsetjenesten. Gjennom slike systemer kan pasienten gi kontinuerlige tilbakemeldinger til behandlere underveis i behandlingsforløpet, med mål om å legge til rette for en individuell tilpasning, slik at utfallet blir optimalt. Tidligere studier har vist at slike tilbakemeldingssystemer kan ha en svært positiv effekt.

- I Echo-studien skal vi blant annet undersøke om det fungerer godt med tilbakemeldingssystemer i førstelinjetjenesten for barn og unge med psykiske helseproblemer, sier nasjonal prosjektleder Simon-Peter Neumer.

Ny teknologi og samarbeid med foreldre

Studien skal også ta for seg hvordan man med hjelp av digitalisering og bruk av ny teknologi (VR) kan forbedre forebyggende tiltak, og dermed avlaste førstelinjetjenesten.

Et tredje hovedtema er hvor mye et systematisk samarbeid med barnets foreldre kan bidra til effekten av behandling.

Echo-studien er en videreføring av Tidlig Intervensjon Mestrende Barn (TIM)-studien som avsluttes neste år. I TIM-studien undersøker man om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i Mestrende Barn-grupper, et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn som vanligvis ble gjennomført på skolen i skoletiden. Det er det samme tiltaket som delvis skal digitaliseres i Echo-studien. TIM har vært gjennomført i samarbeid mellom RBUP i helseregion Øst og Sør, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord og RKBU Midt-Norge. Dette samarbeidet fortsetter i Echo-studien.

40 skoler skal delta

- Echo har perfekt timing med ferdigstilling av TIM-studien, og er forskningsmessig veldig aktuell og etterspurt av tjenestene. Vi regner med stor interesse fra kommunale tjenester og skoler, og ser frem til å kunne videreføre samarbeidet mellom de tre regionsentrene og kommunale tjenester, forteller Simon-Peter Neumer.

Echo-studien skal gjennomføres i tidsrommet 2019–2024. 40 skoler over hele Norge skal velges ut til å delta.

Internasjonale eksperter 

Echo har til hensikt å etablere en internasjonal ekspertgruppe hvor kjente kapasiteter blir invitert til å bidra i forskningen. Det gjelder blant annet Professor Philip Kendall fra Temple University, PA, USA.

- Utover dette har vi også forespurt Dr. Jörg Richter (psykometri) og Dr. Linda Collins (faktorielt design) om bistand, forteller Neumer. 

En nasjonal gruppe med eksperter fra RBUP/RKBU og brukerrepresentanter ligger er også planlagt.

Vil din skole være med i studien?

Interesserte tjenester og skoler kan være med i Echo-studien. Ta kontakt med Simon-Peter Neumer eller de lokale prosjektledere for påmelding og registrering:

Simon-Peter Neumer, nasjonal prosjektleder og forsker i Seksjon Forskergruppe folkehelse og forebygging i RBUP Øst og Sør
E-post: simon-peter.neumer@r-bup.no
Telefon: 95 82 05 08

Regionale prosjektledere:

RBUP Øst og Sør: Kristin Martinsen
E-post: kristin.martinsen@r-bup.no
Telefon: 99 58 60 31

RKBU Midt: Jo Magne Ingul
E-post: jo.m.ingul@ntnu.no
Telefon: 928 69 163

RKBU Nord: Frode Adolfsen
E-post: frode.adolfsen@uit.no
Mobil: 77 64 58 78

Finansiering

12,4 millioner NOK fra Kavlifondets program for helseforskning

25.03.2019  

Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Les mer

Kontakt oss


Simon-Peter Neumer

Forsker


958 20 508

simon-peter.neumer@r-bup.no

Les mer om Simon-Peter


Kristin Martinsen

Forsker


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin


Anne Liv Askeland

Forskningskoordinator


99419223

ala@r-bup.no

Les mer om Anne Liv

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send