Echo

Echo_bilde1 (002)

Echo-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn fra 9-12 år som er engstelige eller triste.

Psykiske helseproblemer blant barn og unge er en stor utfordring i Norge

Mange barn har symptomer på angst og depresjon uten at de oppfyller kriteriene for en diagnose. Barn og unge med slike vansker strever ofte mer på skolen og med sosiale relasjoner enn andre. I tillegg har barn som er engstelige og triste også større risiko for å utvikle en lidelse senere.

Echo-studien er en videreføring av TIM-studien (Tidlig Intervensjon, Mestrende barn)

I TIM-studien undersøkte vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre hadde nytte av å delta i Mestrende barn grupper. Det er det samme tiltaket som skal undersøkes i Echo, men denne gangen skal den tradisjonelle versjonen sammenlignes med en kortere og delvis digitalisert versjon. I tillegg skal Virtual Reality (VR) briller benyttes for å gi barna enda bedre muligheter til å øve på situasjoner de frykter eller unngår. I studien skal vi også undersøke om det er hjelpsomt at gruppelederne får jevnlige tilbakemeldinger på hvordan barna har det, - et såkalt tilbakemeldingssystem

Echo-studien skal gjennomføres i tidsrommet 2019 – 2024, hvor vi er aktivt ute i skolene i 2020 og 2021. Førti skoler over hele Norge inviteres til å delta, og tiltaket gjennomføres i 4., 5. og 6. trinn. Gruppeledere vil få opplæring og veiledning til å gjennomføre tiltaket.

Prosjektets organisering

Studien er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord. Prosjektledelsen ligger ved RBUP Øst og Sør.

Prosjektet er støttet av Kavlifondet

 

Er din skole eller tjeneste interessert i å delta i Echo-studien? Ta kontakt med regionale prosjektledere og prosjektkoordinatorerer: 

 

RBUP Øst og Sør:
Kristin Martinsen / Anne Liv Askeland
E-post: kristin.martinsen@r-bup.no / ala@r-bup.no
Telefon: 99 58 60 31 / 99 41 92 23

RKBU Midt:
Jo Magne Ingul / Kristin Ytreland
E-post: jo.m.ingul@ntnu.no / kristin.ytreland@ntnu.no
Telefon: 92 86 91 63 / 90 11 87 76

RKBU Nord:
Frode Adolfsen / Therese Halvorsen
E-post: frode.adolfsen@uit.no / therese.halvorsen@uit.no
Telefon: 77 64 58 78 / 46 82 86 27

Mer informasjon om Echo finnes på prosjektets eget nettsted.

01.10.2019  

Kontakt oss


Simon-Peter Neumer

Prosjektleder og forsker


958 20 508

simon-peter.neumer@r-bup.no

Les mer om Simon-Peter


Kristin Martinsen

Forsker


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin


Anne Liv Askeland

Forskningskoordinator


994 19 223

ala@r-bup.no

Les mer om Anne Liv

Les også:

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send