RBUP logo

Sov godt, lille skatt

Dette prosjektet skal utvikle en nettbasert veiledning for foreldre til barn som har søvnvansker. Veiledningsprogrammet er ment for helsestasjonstjenesten, som kan bruke det mot foreldre og barn fra 6 måneder til 3 år. Programmet skal være klart i 2022.Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Helsesykepleiere og foreldre til barn fra 6 måneder til 3 år.

Tidsrom:

2020 til 2022

Samarbeidspartnere:

Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Youwell

Finansiering:

Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse

Prosjektleder:

Filip Drozd

Sov godt, lille skatt

Kontaktpersoner

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hva slags hjelp og støtte foreldre trenger når barnet ikke får sove, og hva slags råd og veiledning som synes å fungere godt.

En viktig del av prosjektet er å snakke med foreldre som har barn som ikke vil sove, og helsesykepleiere som jobber med disse foreldrene og barna. Derfor har vi gjennomført fokusgrupper, der vi har intervjuet foreldrene om deres behov.

Basert på hva foreldre og helsesykepleiere har fortalt oss, har vi allerede begynt å utvikle innhold til programmet. De første programmodulene er nå ferdig testet blant foreldre og helsesykepleiere. I løpet av den neste tiden vil vi gjennomgå alle tilbakemeldingene, for å gjøre tilpasninger til modulene. Målet er å ha et fullt funksjonelt program klart for utprøving i helsestasjonstjenesten blant de første foreldrene etter sommeren.

Om prosjektet

Sov godt er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse, og er et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Youwell. I tillegg består prosjektgruppen av syv ulike brukere og organisasjoner som representerer de ulike målgruppene for prosjektet.

Grunnlaget for Sov godt-prosjektet kom når vi kartla over 2 800 ledere og ansatte som jobber med de minste barna. Parallelt med dette arbeidet lagde vi en oversikt over kunnskapshull på veiledning av foreldre på nettet.

Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen viste at et stort flertall av ledere og ansatte vurderte nettbaserte tiltak for søvn som nyttig. Det var små forskjeller mellom ulike tjenester, men helsestasjonstjenesten var tydeligere på nytteverdien av et slikt tiltak. Samtidig viste oversikten at det er gjort lite på søvn, og at forskningsbaserte tiltak for søvn er lite utbredt.

Hvordan forskningen gjennomføres

Det er avgjørende for prosjektet å innhente erfaringer og innspill underveis i alle faser av prosjektet, fra planlegging til gjennomføring og bruk av tiltaket. Både fra foreldre som har barn med søvnutfordringer og helsesykepleiere som møter disse foreldrene og barna, og utforske mulighetene for bruk i frivillig og ideell sektor.

Fra neste år er planen å prøve ut programmet i praksis, på foreldre og barn, med veiledning fra helsesykepleiere og koordinatorer/frivillige. Prosjektet vil derfor være avhengig av et tett og godt samarbeid med tjenestene og deltakerne.

These Ways har allerede designet de første skissene til den digitale løsningen. De har tidligere bygget flere løsninger på Youwell-plattformen, med spesielt fokus på veiledet selvhjelp på nett innen psykisk helse.

Når de første prototypene testes ut blant foreldre og helsesykepleiere, bruker vi tilbakemeldingene til å gjøre tilpasninger før vi tester på nytt i flere omganger.

Målet er at vi lager et program som virker akseptabelt og gjennomførbart, og at både den tekniske løsningen, designet og innholdet skal gjør det enkelt for foreldre og helsesykepleiere å ta i bruk løsningen.