RBUP logo

Kontorfaglige utdanninger

Tilbudene har sin bakgrunn i at kontorfaglig ansatte har sentrale funksjoner i tjenestene med stor betydning for barn og unge og at arbeidet krever stadig høyere kompetanse. RBUP Øst og Sør tilbyr derfor én toårig utdanning for kontorfaglig ansatte som jobber i BUP og én toårig utdanning for kontorfaglig ansatte i helse og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier i kommunene, PPT og statlig barnevern og familievernet.