RBUP logo

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie

Kursets tittel

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie

Detaljer

Kursavgift6500,- per semester
Varighet1-2 år (2 eller 4 semestre)
OpptakskravStudiekompetanse eller realkompetanse
Neste opptak
Varighet8 måneder (deltid)
SøknadsfristMandag 31. januar 2022

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie