RBUP logo

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  6500,- per semester

 • Varighet:

  1-2 år (2 eller 4 semestre)

 • Opptakskrav:

  Studiekompetanse eller realkompetanse

 • Neste opptak:

 • Varighet:

  8 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som for eksempel PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her må vurderes særskilt.

Kursinnhold

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

Du lærer om:

 • Bred og solid fagkompetanse fra en tung fagaktør innen barn og unges psykiske helse
 • Økte kunnskaper og styrket faglig bevissthet om kontorfaget og kontorfaglig ansattes rolle
 • Deltakelse i erfaringsutveksling og fagutvikling
 • Mer kunnskap om andre tjenester og større faglig nettverk
 • Større trygghet ved endringer gjennom økt breddekompetanse og dokumentasjon av kompetanse

Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. Prisen er kr 5000,- pr. semester (10000,- for året). Bøker, reise og opphold kommer i tillegg. Mye av pensum vil imidlertid foreligge i kompendium. Det er vanlig at arbeidssteder gir fri med lønn og helt eller delvis dekker bøker, reise og eventuelt opphold i forbindelse med utdanninger hos oss. Det er også mulig å søke sine respektive fagforbund om støtte.