RBUP logo

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker/lidelser. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudium som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  40 000 (10 000 per semester)

 • Samlinger:

  2-dagers samlinger ved RBUP Øst og Sør i Oslo, en gang i måneden over to år.

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  21 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Hva er kognitiv atferdsterapi?

Kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode. Den tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre og samspiller med omgivelsene, både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Informasjon om studiet

Kognitiv atferdsterapi er et deltidsstudium som går over to år (fire semestre). Videreutdanningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en klinisk utdanning i evidensbasert behandlingsmetode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist og er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp som gir opptak i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Studiet veileder etter regler gitt av NFKT innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Studiet er også godkjent som terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Målgruppen

Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Det er fagfolk som jobber i familiesentre, barnevern, BUP, PPT, på helsestasjon og i ambulante tjenester. Søkere må dokumentere minimum treårig helse- sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, samt praksis med barn, unge og familier i minimum to år etter endt grunnutdanning. For alle søkere gjelder krav om at de under utdanningen er i arbeidsforhold (minimum 50%) som gir adgang til å utføre terapi/behandling med barn, unge og deres familier.