RBUP logo

Fordypning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med ungdom (modul 2)

Modulen har særlig fokus på din egenutvikling som terapeut.

Nøkkelopplysninger

 • Pris:

  Kr. 20 000 (10 000 per semester)

 • Samlinger:

  Fem samlinger over tre dager

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Søknadsfrist forlenget til 1 juli.

Denne modulen tilbys som en påbygning for dem som har gjennomført spesialistundervisningsprogrammet med intersubjektiv psykoterapi som valgt metode og psykologer som har fullført valgfritt program i utviklingsrettet intersubjektiv terapi. Hvis du har tilsvarende kompetanse fra andre læresteder kan du også søke om opptak. Modulen vil bli søkt inn som godkjent som vedlikeholdsprogram for psykologer.

Kursinnhold

Modulen er en videre fordypning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi. Mens metodedelen innen intersubjektiv psykoterapi i vår spesialistutdanning hovedsakelig tar for seg endringsarbeid med barn og deres omsorgspersoner, setter denne modulen ungdom og ungdomstid i søkelyset.

Vi vil se på hva som kjennetegner ungdom, deres uttrykk og deres utviklingsbehov.

En stor del av undervisningen vil dreie seg om din egenutvikling som terapeut. Den intersubjektive tilnærmingen vektlegger betydningen av terapeutens emosjonelle tilgjengelighet og nærværende oppmerksomhet i rommet. Terapeutens egen utvikling står sentralt, da denne anses som et viktig omdreiningspunkt for å utdype og videreutvikle selve det intersubjektive i alle terapeutiske møter. Arbeidet består av øvelser, selvrefleksjon og kasusfremlegg, og går på denne måten hånd i hånd med fordypning av kunnskap om hva utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi er. Målet er at kandidaten får en økt bevissthet rundt hva de har med seg inn i rommet, og de muligheter og begrensninger som følger av dette.

Videre vil vi se på hvordan dette kan spille seg ut mellom ungdommen og terapeuten og hvordan man kan forholde seg til det som vekkes i en selv på måter som blir vekstfremmende for begge parter. Gjennom programmet får deltakerne anledning til å jobbe med langsgående prosesser over tid i stabile læringsgrupper, parallelt med at de får øvelse i å anvende metoden.

Praktisk om programmet

Modulen går over ti måneder fordelt på fem samlinger over tre dager.

Undervisningen foregår i grupper på maksimalt 12 deltakere.

Gruppene ledes av psykologspesialister som har lang erfaring med bruk av metoden i psykisk helsevern for barn og unge. Aktuelle forelesere er psykologspesialistene
Synne E. Christie, Kristin Frich Moe, Heidi Brautaset m.fl.

Filer til nedlasting: