RBUP logo

Familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. Vårt toårige deltidsstudium gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Nøkkelopplysninger

 • Samlinger:

  10 samlinger á to dager per studieår.

 • Neste oppstart:

  6. sept. 2021

 • Kursavgift:

  Kr 61 600 (15 400 per semester)

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  21 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Vi har noen få ledige plasser igjen til oppstart i høst. Ny påmeldingsfrist: 10. september.

Hva er familieterapi?

Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med støtte og veiledning fra en terapeut. Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet.

Dette mønsteret hjelper familieterapeuter familiene med å bryte. Både voksne og barn kan få hjelp til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser.

Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Informasjon om studiet

Videreutdanningen i familieterapi er et deltidsstudium over to år som gir en klinisk utdanning i familieterapeutisk tenkning og familieterapeutiske endringsteorier og metoder.

Videreutdanningen gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er i bruk i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så klinisk relevant som mulig trekker vi deltakernes egne erfaringer fra praksis inn i undervisningen. Dette gjør vi blant annet gjennom bruk av videomateriale.

Når du har fullført studiet skal du:

 • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
 • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
 • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk

Praktisk informasjon om undervisningen

Det er todagers samlinger en gang i måneden med i alt 10 samlinger per studieår. Undervisningen er en blanding av forelesninger og egenaktivitet. Det er krav om 80 % tilstedeværelse.

Undervisningen foregår i RBUPs lokaler i Nydalen i Oslo.

Veiledning

Ved siden av undervisningen er det krav om totalt 120 timer veiledning. Dette tilsvarer ca. en dag i måneden over to år. Vi tilbyr tilrettelagt gruppeveiledning for deltakerne i våre lokaler.

Det er et krav at deltakerne har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.

Annet

Videreutdanningen er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Institute of Family Therapy i London (IFT). Avsluttende eksamen er en videoeksamen på engelsk med IFT tilstede som sensorer.

Studiet er godkjent som terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Målgruppe

Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.

Opptakskrav er minimum treårig høgskole- / universitetsutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag, eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.

Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og må være i minst 50 % relevant praksis under hele studieforløpet. Relevant praksis vil si praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.

RBUP foretar prioritering mellom søkerne.