Inntaksteam

Koordinator tjenestestøtte

inntaksteam@r-bup.no

919 11 943

Reidunn er prosjekt- og kurskoordinator og sitter i inntaksteamet for tjenestestøtte.

Kompetanse

Reidunn har kompetanse innen prosjektledelse, IKT og logistikk, og jobber med å koordinere prosjekter samt koordinere og tilrettelegge det praktiske arbeidet rundt kurs. Hun jobber i seksjonen prosjekt- og kursadministrasjon og er særlig opptatt av at vi er tydelige og lette å forstå, og at vi når ut til våre målgrupper.

Reidunn har lang erfaring innen idretten, blant annet som toppidrettskonsulent og generalsekretær. For tiden sitter hun også i et coachingnettverk som coacher studenter som tar veileder- eller lederutdanning i idretten. Reidunn har erfaring som prosjektleder innen webutvikling og kartproduksjon, og som foredragsholder og dopingkontrollassistent i Antidoping Norge. 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send