Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie-paa-gaatur-rbup

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Nå er sluttrapporten "Utprøving av familie for første gang" tilgjengelig her:

 

Å bli gravid for første gang kan være overveldende. Omstendighetene rundt er kanskje ikke slik mor skulle ønske at de var. Vi i RBUP Øst og Sør ønsker å bidra til at barnet likevel får en så god start på livet som mulig. Derfor er vi stolte av å nå kunne tilby det verdenskjente og veldokumenterte intensivprogrammet Nurse-Family Partnership (NFP), eller på norsk – Familie for første gang.

Hva er Familie for første gang?

Familie for første gang er et intenstivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som består av jevnlige hjemmebesøk av en familiesykepleier fra så tidlig som mulig i graviditeten frem til barnet fyller to år. 

Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon. Det handler om å yte hjelp som barnet og familien vil kunne nyte godt av gjennom hele livet.

Utbredelse

Familie for første gang er nytt i Norge, men programmet har lang fartstid internasjonalt og ble prøvd ut allerede i 1977. I dag er det i omfattende bruk i USA (i 44 stater), Canada, England, Skottland, Nord-Irland og Australia. Bulgaria prøver ut programmet med en gruppe rumenere. Programmet er utviklet av professor i pediatri, psykiatri, forebyggende medisin og sykepleie, David Olds, ved University of Colorado. Vi er nå godt i gang i to pilotområder; på tvers av kommunegrensene i Sandnes, Stavanger og Time, og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. 

En god start er viktig for å fremme barnas fysiske og psykiske helse gjennom hele oppveksten. Mange familier har fått eller får oppfølging i programmet under utprøvingen og rekruttering pågår fortsatt. 

Vedtatt politisk

Utprøving av Familie for første gang i Norge ble politisk vedtatt i 2014 og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og seksjon for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør.

Innholdet i programmet

Familie for første gang er styrkebasert og ressursorientert og utviklet med bakgrunn i Broffenbrenner’s økologiske teori, Bowlby’s tilknytningsteori og Bandura’s mestringsteori. Programmet er strukturert, noe som innebærer at det ligger føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Samtidig er programmet fleksibelt og tilpasses familiens behov sammen med familiesykepleierens vurderinger. De jobber målrettet med tilknytning og relasjoner, fysisk og psykisk helse, vold og overgrep, sosialt miljø og fremtidig livssituasjon. De ansatte gjennomgår grundig opplæring i Motiverende intervju, tilknytning og psykisk helse, Newborn Behavioral Observation (NBO), ASQ og ASQ:SE, Videobasert veiledning/Marte Meo, PIPE (samspillsverktøy) og partnervold. I tillegg har opplæringen stort fokus på terapeutisk relasjon og styrkebasert tilnærming. Datainnsamling, kartleggingsskjema og samspillsverktøy blir benyttet til angitte tidspunkt.

Les mer her: 

Amerikansk: http://www.nursefamilypartnership.org/

Engelsk: https://www.fnp.nhs.uk/

Her finner vår norske norske informasjonsfilm:

Her finner du en video-beskrivelse av programmet i Skottland 

Team Oslo


Emma Johanne Broberg  emma.broberg@r-bup.no
Shjamilla Thoresen  shjamilla.thoresen@r-bup.no
Silje Margrethe Jensen  silje.jensen@r-bup.no
Heidi Duesund Hansen heidi.hansen@r-bup.no
Tone Cecilie Lagset tone.lagset@r-bup.no
Janne Vie-Vikki  jannev@r-bup.no


Team Sørvest

Trine Ragde trine.ragde@r-bup.no 

Silje Risholt silje.risholt@r-bup.no

Tone Sande Fisketjøn tone.fisketjon@r-bup.no 

Grete Olsen-Hagen  grete.olsen-hagen@r-bup.no

Sølvi Skjørestad Johnsen  solvi.johnsen@r-bup.no

Christine Bærheim Christine.baerheim@r-bup.no

 

 

07.01.2020  

Du er kanskje også interessert i:

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

TrygghetssirkelenCircle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Les mer

Sped- og småbarnRBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Les mer
nfp_logo

Kontakt oss


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard


Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP


413 36 323

kristin.lund@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send