Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie-paa-gaatur-rbup

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Å bli gravid for første gang kan være overveldende. Omstendighetene rundt er kanskje ikke slik mor skulle ønske at de var. Vi i RBUP Øst og Sør ønsker å bidra til at barnet likevel får en så god start på livet som mulig. Derfor er vi stolte av å nå kunne tilby det verdenskjente og veldokumenterte intensivprogrammet Nurse-Family Partnership (NFP), eller på norsk – Familie for første gang.

Hva er Familie for første gang?

Familie for første gang er et intenstivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som består av jevnlige hjemmebesøk av familiesykepleier, i snitt hver annen uke til barnet fyller 2 år.

Målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon. Det handler om å yte hjelp den lille og familien vil kunne nyte godt av gjennom hele livet.

Utbredelse

Familie for første gang er nytt i Norge, men programmet har lang fartstid internasjonalt og ble prøvd ut allerede i 1977. I dag er det i omfattende bruk i USA (i 44 stater), Canada, England, Skottland, Nord-Irland og Australia. Bulgaria prøver ut programmet med en gruppe rumenere. Programmet er utviklet av professor i pediatri, psykiatri, forebyggende medisin og sykepleie, David Olds, ved University of Colorado. Vi er nå godt i gang i to pilotområder; på tvers av kommunegrensene i Sandnes, Stavanger og Time, og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. 

En god start er viktig for å fremme barnas fysiske og psykiske helse gjennom hele oppveksten og i denne utprøvingen er det 150 familier som får tilbud om oppfølging med hjemmebesøk.

Vedtatt politisk

Utprøving av Familie for første gang i Norge ble politisk vedtatt i 2014 og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og seksjon for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør.

Innholdet i programmet

Familie for første gang er styrkebasert og ressursorientert og utviklet med bakgrunn i Bronfenbrenner’s økologiske teori, Bowlby’s tilknytningsteori og Bandura’s mestringsteori. Programmet er manualbasert, noe som innebærer at det ligger enkelte føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Samtidig er programmet fleksibelt, som innebærer at det er materiale tilgjengelig som familiesykepleier og familien blir enige om for bruk ved hjemmebesøk. Ulike kartleggingsskjema og samspillsverktøy, som NBO og videointervensjon blir benyttet til angitte tidspunkt, og vurdering med Emotional Availibility Scales (EAS) ved tre tidspunkt  for å kvalitetssikre intervensjonen.

Les mer her: 

Amerikansk: http://www.nursefamilypartnership.org/

Engelsk: https://www.fnp.nhs.uk/

Her finner du en video-beskrivelse av programmet i Skottland 

Team Oslo


Emma Johanne Broberg  emma.broberg@r-bup.no
Shjamilla Thoresen  shjamilla.thoresen@r-bup.no
Silje Margrethe Jensen  silje.jensen@r-bup.no
Heidi Duesund Hansen heidi.hansen@r-bup.no
Tone Cecilie Lagset tone.lagset@r-bup.no
Hilde Edvardsen hilde.edvardsen@r-bup.no


Team Sørvest

Grete Olsen-Hagen  grete.olsen-hagen@r-bup.no
Sølvi Skjørestad Johnsen  solvi.johnsen@r-bup.no
Trine Ragde trine.ragde@r-bup.no
Silje Risholt silje.risholt@r-bup.no
Tone Sande Fisketjøn tone.fisketjon@r-bup.no

 

19.10.2018  

Du er kanskje også interessert i:

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

Sped- og småbarnRBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Les mer

TrygghetssirkelenCircle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Les mer
nfp_logo

Kontakt oss


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard


Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP


413 36 323

kristin.lund@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send