Newborn Behavioral Observation (NBO) - ny kompetanse til barselavdelingen

spedbarn-foreldre-rbup

Fra 2016 skjedde det noe med brukertilfredsheten ved barselavdelingen på Bærum sykehus. Foreldrene var plutselig mer fornøyde etter at barselavdelingen hadde begynt å ta i bruk metoden Newborn Behavioral Observation (NBO). RBUP Øst og Sør sto for opplæring og evaluering.

Arbeidet med NBO på Bærum sykehus har i tillegg til å øke brukertilfredsheten blant foreldrene gitt mer systematikk i arbeidet med å tolke spedbarnas signaler. NBO (Newborn Behavioral Observation) er en fleksibel metode i å observere spedbarn mellom 0-3 måneder. I tett samarbeid med foreldrene løfter helsepersonellet frem spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur. Målet er å gi foreldrene økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke signalene til sitt eget spedbarn.

- Opplæringen har gitt oss en nytteeffekt som er helt uvurderlig! Det forteller Kjersti Nordrum, leder ved barselavdelingen i Bærum. Hun hørte om NBO og tente på idéen. Høsten 2014 tok hun kontakt med RBUP Øst og Sør som kom og informerte på et personalmøte. Med ledelsen på sykehuset i ryggen startet 25 ansatte på barselavdelingen opplæringen i regi av RBUP Øst og Sør i mars 2015.

Settes i system

NBO gir de ansatte et verktøy for å kunne støtte og veilede de nybakte foreldrene slik at de er litt bedre rustet når de drar fra sykehuset. Barnepleier på avdelingen, Janne Berstad, synes det å jobbe systematisk med NBO ga nyttig hjelp i å strukturere observasjonene av spedbarna.

- Det er på en måte noe vi alltid har gjort, men det blir mer seriøst når det settes i system og vi får hengt det vi gjør på knagger. Kollega og barnepleier Kine Vazon er enig. Hun har mange års erfaring med spedbarn, men mener NBO har gitt de ansatte mye.

- Vi har oppdaget barnet litt på nytt. Vi ser barnet som et individ og ser dets kompetanse, slik kan vi lettere formidle det til foreldrene så de raskere knytter seg til og «ser» barnet sitt.

Bedre samarbeid

De ansatte på barselavdelingen i Bærum opplever at samarbeidet mellom foreldrene og mellom foreldre og ansatte også har blitt bedre. Blant annet har de merket seg at NBO fenger og inkluderer pappaene på en bedre måte. Nordrum forteller at de opplever at metoden er spesielt effektiv i relasjon med foreldre det ellers ikke er så lett å få kontakt med.

- Ved bruk av NBO får vi lettere i gang en god kommunikasjon med foreldrene, noe som også gjør det lettere å snakke om andre viktige og kanskje problematiske saker.

De mener NBO har gjort dem til bedre barnepleiere og jordmødre:

- Vi som jobber med spedbarn kan lett bli oppfattet som litt «besserwissere». NBO lærte oss å få foreldrene til å føle at de har skjønt det selv. Det er jo det som er jobben vår.

Opplæring og evaluering

NBO-opplæringen innebærer fem dager med opplæring, men disse er spredt over en 12 ukers periode. De to første dagene er innføringskurs i metoden. I løpet av de neste 12 ukene praktiserer deltakerne metoden ukentlig og skriver logg som de får individuell tilbakemelding på. Deltakerne skal også gjøre videoopptak. Det vil altså si at opplæringen tar en del tid, men Kjersti Nordrum mener at det må være slik:

- Det tok tid, med det trenger å ta tid fordi endring av praksis krever nok tid til endring av vaner.

Spedbarnsnettverket tilbyr opplæring

Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør tilbyr opplæring i NBO til helsepersonell som jobber, eller har erfaring, med spedbarn enten på sykehus eller helsestasjoner. Spedbarnsnettverket tilbyr opplæring på tjenestestedene, og tjenesteledere oppfordres til å ta kontakt om dette er av interesse. Nettverket tilbyr også kurs for å friske opp metoden for de som har fått opplæring i den, og for nyansatte ved arbeidssteder hvor NBO allerede er implementert.
 

Bestillingsskjema for NBO-brosjyren "Se, barnet ditt snakker til deg"

11.06.2018   Hanne W. Giske

Du er kanskje også interessert i

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

Sped- og småbarnRBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Les mer

Kontakt oss


Unni Tranaas Vannebo

Studieleder / Programme Manager


468 45 148

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

Les mer om Unni


Kari Slinning

Seksjonsleder / Head of Section for Infants and Young Children


986 47 410

kari.slinning@r-bup.no

Les mer om Kari

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send