Nettverk ungdom

Jenter_rbup

Nettverk ungdom er et regionalt forum for alle som jobber med ungdom i kommunale tjenester og frivillige organisasjoner. Målsettingen med nettverket er å tilby fagutøvere et samlingssted for å utvikle kompetanse, formidle forskning og dele erfaringer.

Nettverket er relevant for alle som jobber med ungdom. Det vil si ansatte ved tjenester som: helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, kommunal psykisk helsetjeneste, BUP, barnevern, Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), NAV, PPT, fritidsklubber, frivillige organisasjoner, ungdomsskole og VGS samt kommunepsykologer og folk som jobber med utekontakt. Eksempler på temaer for samlingene i nettverket er: frafall og drop-out i VGS, elevsamtalen, overganger i ungdomstiden, lavterskeltilbud for ungdom, forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, ungdom og rus, nettvett, samhandlingsreformen, kjønnsmangfold, kjønn og seksualitet, og barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Nettverk ungdom er gjenopptatt og revitalisert etter ønske fra tjenestene, og drives av RBUP Øst og Sør. Nettverket arrangerer to halvdagssamlinger pr. år i RBUPs lokaler i Nydalen. Tema for samlingene avgjøres i samarbeid med deltakerne.

Nettverket er alltid åpent for nye deltakere. Ta kontakt dersom du ønsker å delta. Informasjon om neste samling og påmeldingsfrist finner du i kurskalenderen. Samlingene er gratis.

01.12.2017  

Kontakt oss


Elisabeth Hellzén

Spesialrådgiver


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Ellen Solstad Olavesen

Spesialrådgiver


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send