Nettverk for psykologer i kommunene

Jente med ball_rbup

Nettverk for psykologer i kommunene er en møteplass for erfaringsutveksling, faglige tilførsler og refleksjoner over praksis. Målet er at psykologer, som relativt ny yrkesgruppe i kommunene, finner kollegastøtte i sin rolleutforming og faglige utvikling, og får kunnskapstilførsler tilpasset sine behov.

Nettverket møtes to ganger i året (vår og høst). I tillegg til nettverksmøtene arrangerer RBUP en årlig fagdag for psykologer i kommunene om barn og unges psykiske helse. Det er deltakernes tilbakemeldinger som sammen med helsepolitiske føringer og status i kunnskapsfeltet, avgjør temaene. Eksempler på temaer kan være utøvelse av undervisning, veiledning og konsultasjon, tidsavgrenset psykoterapi (TIB) med barn og unge og deres familier, praktisk rettet juss i psykisk helsearbeid i kommunen, journal, skriftlighet, kommunikasjon og etikk, og hvordan drive kurs- og gruppevirksomhet for kommunens innbyggere.   

Målgruppen for nettverket er først og fremst psykologer i de kommunale tjenestene. Enkelte fagdager åpnes for ledere, kollegaer og samarbeidspartnere i kommunene når temaet har relevans for flere faggrupper og for samarbeidsforhold i kommunene.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som setter opp programmet for nettverksmøtene og den årlige fagdagen. Arbeidsgruppen består av representanter fra deltakerne, det vil si psykologer i kommunene, Norsk Psykologforening (NPF) og RBUP. Informasjon om neste samling og påmeldingsfrist finner du i kurskalenderen.

13.12.2017  

Kontakt oss


Inger Elisabeth Hodne

Seksjonsleder


918 26 384

inger.hodne@r-bup.no

Les mer om Inger


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send