Edinburghmetoden

Gravid kvinne_rbup

RBUP Øst og Sør tilbyr opplæring i Edinburgh-metoden til helsepersonell som jobber med gravide og barselkvinner.

Edinburgh-metoden er en anerkjent metode for å jobbe systematisk med å forebygge psykiske vansker i svangerskap og barseltid, og identifisere og tilby hjelp i kommunehelsetjenesten. Siden 2009 har RBUP bidratt til implementering av metoden i nær 200 kommuner. Edinburghmetoden er et universelt forebyggende tiltak, og del av kommunens psykiske helsetilbud. Metoden kan bidra til å oppfylle anbefalinger om oppfølging av psykisk helse i de Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og svangerskapsomsorgen. Opplæring og veiledning er avgjørende for kvalitetssikring av tilbudet til gravide og barselkvinner, og for å vedlikeholde og styrke kompetansen til de ansatte.

Tilbys alle

Edinburghmetoden består av en kartlegging, en umiddelbar samtale og eventuell videre oppfølging. Metoden bidrar til en standardisering av oppfølgingen av gravide og oppleves som meningsfull av utøverne.

Mer bevissthet rundt psykisk helse i svangerskap og barseltid er viktig. Informasjon om kartleggingen, og mulige psykiske belastninger og utfordringer under barseltiden, kan gjerne gis allerede under hjemmebesøket. Det kan gjøre det enklere å tilby kvinnen kartlegging og samtale når det har gått en liten stund. Om kartleggingen viser at den nybakte moren har behov for ekstra oppfølging kan helsesøster evt. spørre kvinnen om å få kontakte hennes fastlege slik at de sammen kan finne det tilbudet som passer best for kvinnen.

RBUP Øst og Sør tilbyr opplæring

Opplæringen av Edinburghmetoden tilbys etter behov.


Tilsvarende opplæring og implementeringsstøtte tilbys ved RKBU Midt-Norge: https://www.ntnu.no/rkbu/kurs

20.01.2020  

Kontakt oss


Ellen Solstad Olavesen

Spesialrådgiver


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad


Kari Slinning

Seksjonsleder for sped- og småbarn


986 47 410

kari.slinning@r-bup.no

Les mer om Kari

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send