Kvalitetsutvikling

RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsutvikling og endringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

RBUP bistår ledere og fagfolk i tjenestene for barn og unge i kvalitetsprosesser. Kvalitetsutvikling kan handle om alt fra å justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative ideer og gjøre større endringer. 

Vanlige spørsmål

Når vi samarbeider med deg vil vi gjerne vite litt om utfordringsbildet og ressursene dere har. Når vi har konkretisert mål og innsatsområde lager vi en samarbeidsavtale som beskriver hver av partenes forpliktelser.

Vi lager en prosjektplan med konkrete mål, milepæler og evalueringspunkter. 

Som tjenesteleder vil du være prosjekteier og ha ansvar for å rekruttere  medarbeidere til prosjektets styrings- og ressursgruppe. 

 

Kontakt oss

For at vår hjelp skal være effektiv og nyttig, tilbyr vi støtte til større enheter som f.eks alle barnehager i en bydel eller en kommune, eller en nyfødt intensiv avdeling på et sykehus.

Vi ønsker at samarbeidet forankres hos ledere og beslutningstakere for å få gjennomslag og fungere godt.

Kontakt oss

Pris varierer ut fra omfang og type oppdrag. For eksempel har flere av våre opplæringsprogrammer en standardpris ut fra antall deltakere og omfang. Pris avhenger også av kompleksitet og grad av hvor skreddersydd prosjektet er.

 

Kontakt oss

Utviklingsarbeidet vi gjør i skreddersydde prosjekter ønsker vi å bruke til å standardisere og utvikle løsninger som kan tilpasses og fungere godt også for andre lignende tjenester.

Kontakt oss

Slik samarbeider vi med tjenestene for barn og unge

 

Ta kontakt for støtte til kvalitetsuvikling

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send