Bindende påmelding

-Sped- og småbarns psykiske helse 2018 - 2020


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 06.09.2018
4 semestre

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 24 Fullt

Pris: Kr. 10.000,- pr. semester. I tillegg kommer kostnader for 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: 01.04.2018