Bindende påmelding

-Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 15.10.2018
6 samlinger høsten 2018 og våren 2019. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 25 Fullt

Pris: Kr. 8.900,- (4.450,- pr. semester) Lunsj er ikke inkludert.

Påmeldingsfrist: 01.10.2018