Bindende påmelding

-NBO opplæring Bergen 2018


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 21.02.2018
Opplæringsdager: 21. og 22. februar 2018 - veiledningsdager: 11. april, 22. mai og 4. september 2018 - Kl. 08.30 - 15.00 alle dager

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114, Bergen

Plasser: 25

Pris: kr. 8500,- per deltager (inkl. kursmateriell) ikke inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 04.02.2018