Bindende påmelding

-Kognitiv atferdsterapi 2018-2020


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 30.08.2018
1-2-dagers samlinger en gang i måneden over to år.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3

Plasser: 20 Fullt

Pris: kr. 10 000 pr semester. I tillegg kommer kostnader for 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: 15.04.2018