Bindende påmelding

-Familieterapi 2018 - 2020


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 04.09.2018
Etterutdanning, deltidsstudium over to år

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3 Oslo

Plasser: 20 stk Fullt

Pris: Semesteravgift: Kr. 10.000,- . Veiledning i regi av RBUP: Kr. 5.400,- pr. semester (120 timer totalt)

Påmeldingsfrist: 15.04.2018