Kurskalender

Filtrér

KursTypeTemaOppstart
«Jeg trenger noen å være glad i for å klare meg...." - AVLYST
Relasjonens betydning i arbeid med barn og unge.
Kurs Barnevern og familievern 19.11.2018
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 2
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 27.11.2018 Fullt
Betydningen av tidlig innsats for sped- og småbarn og deres familier
Hvordan kan vi sammen styrke sped- og småbarnsfeltet videre?
Kurs Sped- og småbarn 30.11.2018
Barnevernsforum.
Lovendringenes betydning for praksis.
Kurs Barnevern og familievern 03.12.2018
Erfaringskonferanse
Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2018
Kurs Spesialisthelsetjenester 03.12.2018
Hjelp til engstelige barn - 2018
Tilknytning og regulering
Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 04.12.2018
NBO opplæringspakke i Bydel Gamle Oslo - 2019-2020
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.12.2018
Fagdag for psykologer i kommunene
Sosial utjevning: Hvordan kan psykologer i kommunen i praksis arbeide med å utjevne sosiale ulikheter i helse?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Ungdom 05.12.2018
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 07.12.2018 Fullt
FREMDELES LEDIGE PLASSER Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 07.01.2019
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.01.2019
Edinburghmetoden
EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 14.01.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 16.01.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 17.01.2019 Fullt
Mestrende barn nettverksmøte
Nettverksmøte for tidligere og kommende gruppeledere. Informasjon om ny studie: ECHO.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 17.01.2019
Våre erfaringer endrer kroppen
Perspektiver på tidlige barndomserfaringer og sykdomsutvikling
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 18.01.2019
NBO opplæringspakke i Asker kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 23.01.2019
LEDIGE PLASSER Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte
Felles fagdager for ansatte på helsestasjoner i hele landet
Kurs Kommunale tjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Hypnosis in treatment of functional pain
Klinisk hypnose som behandling for funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge
Kurs Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - Januar 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 31.01.2019
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 12.02.2019
NBO opplæringspakke - Møre og Romsdal (Nyfødt intensiv og barsel) - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 19.02.2019
Barn og unge som pårørende
- hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?
Kurs Barnehage og skole - Barn - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 25.02.2019
Working Model of the Child Interview
WMCI som metode for oppfølring og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 01.03.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte
År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 04.03.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 04.03.2019
Den interaktive hjernen i alderen før skolestart.
Nevropsykologisk perspektiv på spe- og småbarnets utvikling
Kurs Småbarn - Spedbarn 08.03.2019
Observasjon og tilknytning
Med trygghetssirkelen som tilnærming og verktøy
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester 25.03.2019
Livsmestring
Mer info kommer
Kommunesatsing Kommunale tjenester 29.03.2019
Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?
Familieterapi
Kurs Barn 05.04.2019
Livsmestring
Mer info kommer
Kommunesatsing Kommunale tjenester 10.05.2019
Livsmestring
Mer info kommer
Kommunesatsing Kommunale tjenester 03.06.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send