Kurskalender

Filtrér

KursTypeTemaOppstart
NBO opplæringspakke i Asker kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 23.01.2019
LEDIGE PLASSER Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
Den interaktive hjernen hos barn og unge
Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 25.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte
Felles fagdager for ansatte på helsestasjoner i hele landet
Kurs Kommunale tjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Hypnosis in treatment of functional pain
Klinisk hypnose som behandling for funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge
Kurs Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Barnepsykiatri for førstelinjen
Kurs i barnepsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.02.2019
Barnevernsforum
Barnevern og sosiale media.
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 12.02.2019
NBO opplæringspakke - Møre og Romsdal (Nyfødt intensiv og barsel) - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 19.02.2019
Barn og unge som pårørende
hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?
Kurs Barnehage og skole - Barn - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 25.02.2019
Working Model of the Child Interview
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.02.2019
Konsentrasjonsvansker og uro
Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje
Kurs Spesialisthelsetjenester 28.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 01.03.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte
År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 04.03.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 04.03.2019
Familie for første gang/Nurse-Family Partnership (NFP) i Norge
Erfaringer fra utprøvingen
Kurs Sped- og småbarn 04.03.2019
Oppmerksomt nærvær for terapeuter trinn I
Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 05.03.2019
Kognitiv atferdsterapi ved skolevegring
Dagsseminar om kognitiv atferdsterapi som metode i møte med alvorlig skolefravær. Med psykologspesialist og forsker Jo Magne Ingul
Kurs Barn - Annet - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 07.03.2019
Den interaktive hjernen i alderen før skolestart.
Nevropsykologisk perspektiv på spe- og småbarnets utvikling
Kurs Småbarn - Spedbarn 08.03.2019
En rundtur i det familieterapeutiske landskapet 2019
Å sette ord på ”skjult kunnskap”
Kurs Ungdom - Barn 08.03.2019
Fagdager om pakkeforløp for kontorfaglig ansatte
For kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge
Kurs Spesialisthelsetjenester 14.03.2019
Å hjelpe barn med følelser
Ivaretakelse av barns behov for å bli møtt på egne følelser.
Kurs Barn 18.03.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 18.03.2019
Foreldreveiledning - Virker det? For hvem?
Presentasjon og sammenligning av tre forskjellige foreldreveiledningsprogrammer (ICDP, COS og Tuning in to Kids/teens)
Etterutdanning Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 19.03.2019
Observasjon og tilknytning
Med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming og verktøy
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester 25.03.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 27.03.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 29.03.2019
Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?
Familieterapi
Kurs Barn 05.04.2019
Fagdag for deg som jobber i Familiens Hus/familiesentre i region Øst og Sør
Hovedtemaer: Ledelse nedenfra og kommunikasjon
Kurs Annet 08.04.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet 08 og 09 april
Endringer i barnevernsloven og kommunikasjon utad og innad.
Kurs Kommunale tjenester 08.04.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 10.04.2019
Miljøterapi med barn og unge
Organisasjonen som terapeut
Kurs Barn - Barnevern og familievern - Ungdom - Spesialisthelsetjenester 25.04.2019
Du skjønner ingenting!
Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge.
Kurs Barnevern og familievern 29.04.2019
Nettverkssamling for psykologer i kommunene
E-helse: Hva er e-helse? Hvilke verktøy finnes og hvordan kan man benytte seg av disse verktøyene som psykolog i kommunen?
Kurs Kommunale tjenester - Barn - Ungdom 30.04.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 10.05.2019
Gjennom barneøyne.
Barn og unge som pårørende. Hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?
Kurs Barnehage og skole - Barn - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 14.05.2019
Complex trauma in young children and their family
Arbeid med komplekse traumer hos små barn og deres familier.
Kurs Barn - Sped- og småbarn - Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 20.05.2019
Nasjonal NBO konferanse - 2019 i Oslo
Newborn Behavioral Observation
Kurs Spedbarn - Svangerskap 22.05.2019
Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
Mestringskatten for ungdom 27.-28. mai 2019.
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 27.05.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 03.06.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 06.06.2019
Crowell vedlikeholdskurs
Crowell vedlikeholdskurs
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 06.06.2019
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 19.08.2019
Familieterapi 2019-2021
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Videreutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 19.08.2019
Sped- og småbarns psykiske helse 2019-2021
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 22.08.2019
Kognitiv atferdsterapi 2019-2021
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn - Ungdom 22.08.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
ASQ høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 16.09.2019
ASQ:SE høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 17.09.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 19.09.2019
Working Model of the Child Interview høst 2019
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 19.09.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 23.09.2019
Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send