Working Model of the Child Interview - Opplæringskurs høst 2019

- WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre

Hvilken indre arbeidsmodell har foreldrene om sitt barn? Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Bnoit brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon.

Kurs

Dato: 19.09.2019
19. september, 14. november 2019 og 30. april 2020 fra kl 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo

Plasser: 30

Pris: Kr 3500,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 30.08.2019

Hvilke tanker og følelser har foreldre om sine barn? Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Bnoit brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon. Intensjonen med kurset er å lære hvordan intervjuet kan brukes til videre oppfølging og veiledning av foreldre. Deltakerne vil ikke bli formelt sertifisert i bruken av kodingssystemet, men vil lære å vurdere intervjuet til klinisk bruk. Det vil ikke være fokus på klassifisering av foreldres indre arbeidsmodeller, men heller hvordan deres tanker og følelser kan brukes i klinisk arbeid.

Dag 1 – Teoretisk grunnlag og hvordan gjennomføre et Working Model of Child Interview.
Dag 2 - Klinisk tolkning: fortrinnsvis vil deltagernes egne opptak bli brukt som ledd i klinisk forståelse av informasjon som er fremkommet i intervjuet.
Dag 3: Erfaring og vedlikeholdsdag

Det anbefales at alle deltakerne i perioden mellom første kursdag og oppfølgingsdagen gjennomfører et øvingsintervju på egen hånd. For at opptakene skal kunne brukes i undervisningen må deltakerne be om skriftlig tillatelse til slik bruk. Opptaket tas med til andre kursdag.

Etter påmeldingsfristen vil du motta intervjuet, oversatt til norsk, og noen relevante artikler som det forventes at man setter seg inn i før kurset.

Du lærer om

  • Hvilken tanker og følelser har foreldre om sine barni?
  • Gjennomføring av intervjuet
  • Klinisk tolking av WMCI
  • Veiledning av foreldre

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Jordmor - Helsesøster - Familievern - Barnevern - Spesialhelsetjenesten
Psykologer - Lege - Jordmor - Helsesøster - Familievern - Barnevern – Spesialhelsetjenesten. Ansatte i BUP og Barnevern som arbeider med behandling eller hjelpetiltak til utsatte familier. Det er en fordel med noe veiledningserfaring.

Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør - Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Artikkel:Foreldrebasert kartlegging

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send