Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs høsten 2019

- Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs

Å bruke WMCI i klinikk og forskning kan være både nyttig og utfordrende. WMCI handler om å utforske foreldres eller andre omsorgspersoners arbeidsmodeller av sine barn.

Kurs

Dato: 17.10.2019
17. oktober 2019 fra kl 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør i Nydalen, Gullhaugveien 1 - 3

Plasser:

Pris: Kr 500,-

Påmeldingsfrist: 03.10.2019

Kurset bygger videre på kunnskap fra grunnkurset i intervjuet om foreldres indre arbeidsmodeller av barnet sitt (WMCI). Klinisk vurdering av egne intervjuer (videoopptak) fra deltakerne er grunnlaget for seminaret. I tillegg til drøftelse av egne erfaringer. Kodingsmanualene vil bli gjennomgått og benyttet i klinisk vurdering av intervjuet. Trening i klassifisering er ikke en del av dette seminaret. Det legges opp til gruppedynamikk og aktiv deltakelse fra deltakerne. Både deltakere som jevnlig benytterintervjuet i sitt arbeid og deltakere som ønsker en oppfriskning av bruken av metoden er velkomne til å delta. Skriftlig samtykke fra foreldrene er en forutsetning for å kunne dele videoopptak av intervjuer.

Du lærer om

  • Bli tryggere på og perfeksjonere klinisk anvendelse og vurdering av foreldres arbeidsmodeller av sitt barn.

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege
Tidligere har deltatt på innføringskurset over 2 dager.

Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send