Videreutdanning for kontorfaglige i psykisk helsevern barn og unge

- 1.studieår 2018/2019 i Bergen

- Økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte - Økt bevissthet om eget fag - Styrkede kontorfaglige ferdigheter

Videreutdanning

Dato: 17.09.2018
17. – 19. september 2018 26. – 28. november 2018 11. - 13. februar 2019 20. - 22.mai 2019 Ved Uni Research Helse, Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest)

Sted: Ved Uni Research Helse, Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest)

Plasser: 25

Pris: 1. studieår 2018/2019 har ingen deltakeravgift, kun utgifter til pensumbøker, ev. reise og opphold.

Påmeldingsfrist: 02.05.2018

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenesten.

En utdanning fra RBUP/UNI Research Helse – RKBU Vest gir en formell bekreftelse på kompetanseheving beskrevet i studiebeviset, slik det gjøres ved mange av kompetansesentrenes andre utdanninger i psykisk helse-feltet. Det tidligere samarbeidet med høgskoler og universitet om studiepoeng for denne utdanningen er stanset som følge av en ny forskrift fra NOKUT. Studiet er allikevel bygd over samme lest og vil inneholder de samme temaer og holde samme kvalitet som tidligere kurs med studiepoeng.

Pris og omfang
Studiet betales av UNI Research Helse - RKBU Vest og er gratis for studentene. Ved et ev. 2. studieår i Oslo vil det måtte påregnes en deltakeravgift på ca. kr. 6000 pr. semester. Bøker, reise og opphold kommer i tillegg, men en del av pensum vil bli laget som kompendium og lagt ut på Fronter eller tilsvarende læringsplattform.

Samlinger
Utdanningen er lagt opp med fire samlinger, hver på tre dager, hos RKBU Vest i Bergen:

2018:
17. – 19. september
26. – 28. november

2019:
11. – 13. februar
20. – 22. mai

Du lærer om

  • Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
  • Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
  • Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord
  • Organisasjonsstruktur og -kultur
  • Lover og forskrifter, pasientrettigheter
  • Kvalitetssikring og rutiner
  • Etikk og etiske dilemma
Brosjyre
Følgebrev
STUDIEPLAN

Kursholdere

Seniorkonsulent RKBU Vest:
-Eva Schaathun
Studieleder RBUP Øst og Sør:
-Elisabeth Bjarkø

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Kontorfaglige ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør Uni Research Helse, Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest) RBUP Øst og Sør

Kopier av vitnemål og attester må vedlegges den elektroniske søknaden (lastes opp).

RKBU Vest hjemmeside
Søknadsskjema - Videreutdanning for kontoransatte i BUP, 1. studieår

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send