Videobasert veiledning og familiebehandling.

- Dag 2 - Introduksjonsdag til kunnskapsgrunnlaget for Marte meo metoden

Det finnes over 30 ulike behandlingsprogrammer for familier med barn som er basert på video-feed back. Marte Meo-programmet er en av de mest brukte og er implementert i over 40 land i Asia, Australia og Europa. Programmet er evidensbasert gjennom to RCT studier (Høivik 2015, Wirtberg ( 2013) og flere kvalitative studier ( Vik, 2010).

Kurs

Dato: 19.03.2018
Kl. 10.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 25

Pris: Kr. 300 - inkl .enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 15.03.2018

Marte Meo er en styrkebasert tilnærming der barn og unges kapasitet til utvikling søkes utvidet gjennom å løfte fram mikrobehov i daglige samspillsrelasjoner. Opptak av hverdagslige samhandlingssituasjoner analyseres og tilbakevises for å finne behov som ligger bak den viste atferden slik at barnet kan støttes på egen individuelle utvikling.

Du lærer om

  • Målsetting med denne dagen er å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget hentet fra nevrovitenskap, utviklingspsykologi, tilknytningsteori og familieterapi og gi eksempler på bruk i veiledning eller familiebehandling.

Kursholdere

Marit Bergum Hansen, RBUP Øst og Sør.
Marit har lang erfaring i bruk av Marte Meo metoden i Norge. Hun er en av de ansvarlige for utvikling av metoden i Norge, er licensiert supervisor og arbeider i samarbeid med Maria Aarts og sentrale terapeuter i inn- og utland.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Alle som er interessert i Marte Meo som terapeutisk metode eller for deg som ønsker en nærmere innføring i prinsippene som ligger bak denne styrkebaserte måten å jobbe på. Dette vil også være en aktuell dag for deg som tidligere har startet med Marte Meo veiledning og ikke fullført, og har lyst til å fullføre Marte Meo utdanningsløpet.

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Barnevern SDQ

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Dag 1 - Videobasert veiledning og familiebehandling er 5. mars 2018

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send