Våre erfaringer endrer kroppen

- Perspektiver på tidlige barndomserfaringer og sykdomsutvikling

Forelesningen handler om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening

Kurs

Dato: 18.01.2019
18. januar 2019 fra kl 09.00 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 28.12.2018

Enhver krenkelse har en sykeliggjørende kraft i seg. Krenkelser fra mennesker som står en nær handler alltid om vold, selv om vold i fysisk forstand er fraværende. Det er i utgangspunktet uvesentlig å skille mellom ulike typer krenkelser og ulike typer ”kroppslige” eller ”mentale” sykdommer. Alle former for krenkelser av grenser, enten disse handler om fysisk vold, psykisk mishandling, generell vanskjøtsel eller seksuelle overgrep, forårsaker smerte hos den som blir krenket, særlig hvis den krenkede er et barn.

Du lærer om

  • Hvordan sykdom og smerte kan fortolkes ved hjelp av personlige fortellinger fra barndommen.
  • Hvordan vonde erfaringer i barndommen kan sette spor i kroppen, på cellenivå og systemnivå.
  • Hvordan vonde barndomserfaringer kan henge sammen med sykdom og dødelighet i voksen alder.

Kursholdere

Anna Luise Kirkengen er lege og professor II professor i allmennmedisin ved NTNU og Universitetet i Tromsø

Ane Brandtzæg Næss, lege og er medforfatter på 3. utgaven av «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten - Lege - Psykolog - Familievern - Barnevern
Behandlere i BUP, ansatte i barnevern, familiesentere, Familiens hus, helsestasjoner og BUFetat

Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send