Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi 2019-2021

- RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge

All utvikling skjer i relasjon. Også utvikling i terapi. Intersubjektiv utviklingsrettet terapi fokuserer på hvilke faktorer som skaper endring for barn og unge der den naturlige utviklingen har blitt rammet.

Videreutdanning

Dato: 22.08.2019
Todagers samlinger månedlig over 2 år.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 20 Fullt

Pris: Semesteravgift kr. 10.000,-. I tillegg kommer utgifter til 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: 01.06.2019

Terapiretningen bygger på utviklingspsykologi, tilknytningsteori og nyere nevrobiologi. Terapeuten arbeider med grunnfenomener i barn og unges utvikling som; emosjonsregulering, oppmerksomhet, vitalitet og agens. Med utgangspunkt i relasjonen som barnets regulerende og utviklende arena, er samskaping mellom terapeuten og barnet / den unge det sentrale omdreiningspunktet. Samarbeid med omsorgspersonene til barnet er en obligatorisk del av behandlingen.

Undervisningen tar utgangspunkt i teori, klinisk ekspertise og deltakernes veiledede praksis. I seminargruppene arbeides det med fremlegg av eget klinisk materiale på film, terapeutiske øvelser og trening i oppmerksomt nærvær. Fordypningen har som mål at deltakerne oppnår trygghet i forhold til retningen som behandlingsmetode og at de opplever egenutvikling som terapeut.

Undervisningen skjer i seminargrupper på opptil 10 deltakere med psykologspesialist som lærer. Utdanningen går over 2 år med månedlige samlinger på 2 dager. 10 samlinger i løpet av hvert år.

Du lærer om

  • teori og kunnskapsgrunnlag
  • planlegging og gjennomføring av psykoterapeutiske prosesser
  • psykoterapeutiske ferdigheter
Studieplan 2019

Kursholdere

Gruppelærere vil bli avklart i løpet av våren

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Utdanningen retter seg mot psykologer, leger og andre faggrupper som jobberterapeutisk med barn og unge. Det forutsettes at studenten har grunnleggende kjennskap til utviklingspsykologien, og må være i en praksissituasjon der det er mulighet til å jobbe individuelt med barn/ungdom.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

1 time ukentlig psykoterapiveiledning, i alt 80 timer dokumentert veiledning over to år, er et krav. Egenbehandling anbefales. Mye av litteraturen vil være på engelsk. Studentene leverer på slutten av siste år en skriftlig oppgave.

Kontakt


Heidi Brautaset

Studieleder


416 94 048

heidi.brautaset@r-bup.no

Les mer om Heidi


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send