Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon

- med fokus på barn, ungdom og deres familier.

Høsten 2019 starter vi opp kull 11 i klinisk hypnose og kommunikasjon med fokus på barn, ungdom og deres familier. Videreutdanningen er 1-årig.

Videreutdanning

Dato: 26.09.2019
1 år med oppstart 26. og 27. september 2019

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 30 (minimum 18)

Pris: Kr. 6000,- per semester inkl. 16 timer veil. i gruppe

Påmeldingsfrist: 28.06.2019

Utdanningen skal bidra til økt kunnskap om klinisk hypnose og kommunikasjon – inkludert hypnotiske fenomener som transe, suggesjon, mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnose samt praktiske ferdigheter.

Gjennom undervisningen skal deltakerne tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av klinisk hypnose.

Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser i smågrupper. Det er også obligatorisk veiledningsgruppe (totalt 16 timer) som legges på egne dager utenom samlingene.

For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave ca 3-5 sider basert på to kasuistikker.

Utdanningen skjer i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Du lærer om

  • At klinisk hypnose og kommunikasjon dreier seg om ferdigheter som kan benyttes integrert sammen med andre terapeutiske strategier og behandlingsmetoder i klinisk arbeid med barn, unge og deres familier.
  • Hypnotiske fenomener som transe, suggesjon, mottagelighet for suggesjon, dissosiasjon mv.
  • Bruk av progressiv relaksasjon, forestillingsbilder, indre «godt sted» og avledningsteknikker.
  • Kunnskap og praktisk erfaring i å inkludere hypnose i behandling av bla. magesmerter, hodepine, tilstander med angst/engstelse, nattskrekk, prosedyreangst og traumer (inkl. behandlingstraumer).
  • Kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose.
Studieplan

Kursholdere

Barne- og ungdomspsykiater, PhD Helene Helgeland, psykologspesialist Maren Lindheim, avdelingsoverlege, professor Trond H. Diseth alle tre Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet
samt professor emeritus Per Brodal, UiO, Astrid Aasland, Stine Camilla Blichfeldt Ærø, Carla Frankenhuis, Sykepleier, Arine Vlieger, PhD, barnelege ved St. Antonius Hospital i Nederland, Laurence I. Sugarman MD, General and Behavioral Pediatrics, Rochester, New York, Ph.d., Julie H. Linden, PhD, USA, psykologspesialist, PhD Gunnar Rosèn, Ph.d.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er minst to fra samme arbeidssted som tar utdanningen parallelt og at arbeidsstedet legger til rette for klinisk praksis underveis. Utdanningen er primært rettet mot leger og psykologer. Hvis det er ledige plasser, åpnes det for andre yrkesgrupper med relevant yrkeserfaring. Også her er det viktig at deltagerne er i et arbeidsforhold hvor de utfører selvstendig arbeid med barn, unge og deres familier.»

Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

1. samling 26. og 27. september 2019
2. samling 27. og 28. november 2019
3. samling 27. og 28. januar 2020
4. samling 16. og 17. april 2020
Alle undervisningsdagene vil være fra kl 09.00 - 16.00

Det er tre veiledningsdager i tillegg til undervisningsdagene. Veiledningsdagene vil være fredag 29. november 2019 onsdag 29. januar 2020 og onsdag 15. april 2020. To av veiledningsgruppene går på dagtid fra kl 10.00 - 14.30 og én gruppe fra kl 15.30 - 20.00.

Hypnoterapi i pediatrien

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send