Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.

- 2. studieår

RBUP Øst og Sør starter høsten 2019 2. studieår av Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.

Etterutdanning

Dato: 02.09.2019
2. – 4. september 2019 28. – 30. oktober 2019 10. - 12. februar 2020 4. - 6.mai 2020

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 25

Pris: 6000,- per semester. Bøker, reise og opphold kommer i tillegg.

Påmeldingsfrist: 21.06.2019

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenesten.

En utdanning fra RBUP gir en formell bekreftelse på kompetanseheving beskrevet i vitnemålet.

Pris og omfang:
Kr 6000 pr semester
Bøker, reise og opphold kommer i tillegg, men en del av pensum vil bli laget som kompendium og lagt ut i læringsplattformen Canvas.

Samlinger:
Utdanningen er lagt opp med fire samlinger, hver på tre dager.

2019:
*2. – 4. september
*28. – 30. oktober

2020:
*10. – 12. februar
*4. – 6. mai

Du lærer om

  • Psykisk helsevern for barn og unge, offentlige føringer og utvikling i feltet
  • Interkulturell kommunikasjon
  • Brukermedvirkning
  • Samhandling og samarbeid med 1.linjen
  • Utviklingsarbeid i klinikk - kontoransattes rolle
  • Kvalitetsarbeid, kvalitetssikring, produktivitet og elektronisk samhandling
  • Opplæring - ansvar og organisering
Invitasjon
Foreløpig pensum
Studieplan 2 år RBUP

Kursholdere

Studieleder RBUP Øst og Sør:
Elisabeth Bjarkø


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Kontorfaglige ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal


Hege Sundstrøm

Prosjektkoordinator


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send