Utdanning for kontorfaglig ansatte

- Ny utdanning starter våren 2018. Utdanningen gir ikke studiepoeng.

RBUP Øst og Sør starter våren 2018 første kull i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier. Utdanningen er også åpen for tilsvarende tjenester som f. eks. statlig barnevern, familievern og PPT.

Videreutdanning

Dato: 05.03.2018
Fire samlinger a tre dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. Prisen er kr 4000, pr. semester (8000,- for året).

Påmeldingsfrist: 15.10.2017

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

En utdanning fra RBUP gir en formell bekreftelse på kompetanseheving beskrevet i studiebeviset, slik det gjøres ved mange av RBUPs andre utdanninger i psykisk helse-feltet. Det har dessverre ikke vært mulig å etablere en avtale med et akademisk miljø for å tildele studiepoeng innen økonomiske rammer RBUP kan forsvare. Arbeidet med studiepoeng fortsetter, men vil uansett ikke bli klart for utdanningen i 2018.

Pris og omfang
Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. Prisen er kr 4000, pr. semester (8000,- for året). Bøker, reise og opphold kommer i tillegg. Mye av pensum vil imidlertid foreligge i kompendium. På RBUPs andre utdanninger er det vanlig at arbeidssted gir fri med lønn og helt eller delvis dekker bøker, reise og eventuelt opphold. Det er også mulig å søke sine respektive fagforbund om støtte.

Samlinger
Utdanningen er lagt opp med fire samlinger, hver på tre dager, hos RBUP Øst og Sør i Nydalen, Oslo:
· Samling 1: 5. – 7. mars 2018
· Samling 2: 28. – 30. mai 2018
· Samling 3: 3. – 5. september 2018
· Samling 4: 5. – 7. november 2018

Innhold i utdanningen, se eget dokument i kurskalenderen www.r-bup.no. Utfyllende om studieplan vil foreligge i slutten av august. Vi vil i tillegg arrangere en felles fagdag for alle som er interessert i utdanningen 20.09.17, følg med i kurskalenderen for videre detaljer.

Du lærer om

  • Bred og solid fagkompetanse fra en tung fagaktør innen barn og unges psykiske helse
  • Økte kunnskaper og styrket faglig bevissthet om kontorfaget og kontorfaglig ansattes rolle
  • Deltakelse i erfaringsutveksling og fagutvikling
  • Mer kunnskap om andre tjenester og større faglig nettverk
  • Større trygghet ved endringer gjennom økt breddekompetanse og dokumentasjon av kompetanse
Programbeskrivelse
Søknadsskjema (word)
Søknadsskjema (pdf)
Ny info etter 20.09.17
Orientering 20.09.17
Info før 1. samling
Studieplan 1. året
Program samling 1
Pensum 1. året

Kursholdere

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster
Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her må vurderes særskilt.

SDQ Gravide Sped- og småbarn Ungdom

Kontakt

Kursansvarlig

Siri Jensen, RBUP Øst og Sør, siri.jensen@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send