Utdanning for kontorfaglig ansatte

- År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.

Andre år er åpent for de som gjennomfører første år i 2018.

Videreutdanning

Dato: 04.03.2019
Fire samlinger a tre dager

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40 Fullt

Pris: Krever bestått 1. år. Utdanningen går over ett år, og er en påbygning på år 1. Prisen er kr 5000, pr. semester (10000,- for året).

Påmeldingsfrist: 15.11.2018

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

I tillegg til å videreutvikle en solid faglig plattform gir 2.året muligheter for en utvidet yrkesrolle i møte med nye utfordringer i framtidens tjenester for barn, unge og deres familier.

Utdanning fra RBUP gir en formell bekreftelse på kompetanseheving beskrevet i studiebeviset.

Pris og omfang
Utdanningen går over ett år, med mulighet til å bygge på med ett år til. Prisen er kr 5000, pr. semester (10000,- for året). Bøker, reise og opphold kommer i tillegg. Mye av pensum vil imidlertid foreligge i kompendium.

Samlinger
Utdanningen er lagt opp med fire samlinger, hver på tre dager, hos RBUP Øst og Sør i Nydalen, Oslo:
· Samling 1: 4. – 6. mars 2019
· Samling 2: 13. – 15. mai 2019
· Samling 3: 16. – 18. september 2019
· Samling 4: 11. – 13. november 2019

Obligatorisk deltakelse på samlingene

Andre året inneholder 3 arbeidskrav – 2 oppgaver og 1 i en annen form.

Innhold i utdanningen, se studieplan.

Du lærer om

  • Opplæring av voksne/voksenpedagogikk – læring på arbeidsplassen
  • Medvirkning fra barn, unge og deres familier i teori og praksis
  • Organisasjonsteori – organisasjoners oppbygging (struktur) og organisasjonskultur
  • Noe oppfølging lovverk
  • Kvalitetsarbeid: aktuelle føringer fra myndighetene, relevant rapportering, kontorfaglig ansattes rolle
  • Forsknings- og utviklingsarbeid, betydning og eksempler
  • Kontorfaglig ansattes rolle og funksjon, kontorfaget og fagutvikling
Studieplan år 2
Søknadsskjema (word)
Søknadsskjema (pdf)

Kursholdere

Elisabeth Bjarkø, RBUP Øst og Sør, elisabeth.bjarko@r-bup.no

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster
Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen er også åpen for kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her må vurderes særskilt.

Barn Gravide Sped- og småbarn Ungdom

Kontakt


Siri Jensen

Rådgiver


970 03 035

siri.jensen@r-bup.no

Les mer om Siri


Elisabeth Bjarkø

Studieleder


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send