Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3

- Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester

Psykiske lidelser hos ungdommer (12/13 - 19/20-år); Hvilke lidelser har ungdommer, hva vet vi om lidelsene, hva bør du som arbeider i førstelinje gjøre, hva kan du forvente at BUP gjør, hva må tas tak i sammen?

Kurs

Dato: 17.01.2019
17. januar 2019 (dag 3), kl. 9-15:15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50 Fullt

Pris: 1 dag – kr 950, 2 dager – kr 1700, 3 dager – kr 2100. Kurset går over tre dager, og du kan velge å delta på en, to eller tre av disse dagene. Påmelding til hver kursdag skjer separat.

Påmeldingsfrist: 03.01.2019

På dette kurset vil Pål Henriksen, erfaren barne- og ungdomspsykiater, gi en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene som rammer ungdommer, og gi deg som er lærer, arbeider i kommunale helsetjenester eller i barnevern økt kunnskap om hvordan man kjenner dem igjen. Han forteller det vi nå vet om sykdomsutvikling og behandling for de forskjellige lidelsene, gir en oversikt over hva vi kan forvente at BUP gjør av utredning og behandling, og drøfter hvilke andre hjelpetiltak som kan være aktuelle.

Kurset går over tre dager, og du kan velge å delta på en, to eller tre av disse dagene.

Innholdet på de tre dagene blir som følger

DAG 1 (16. oktober 2018)

- Om BUP, rammer for virksomheten, hvordan BUP vanligvis jobber
- De vanligste diagnosekategoriene; symptomer, behandling, hvordan vi kan forvente at det går (prognose)
· Depresjon - Selvmordstanker og planer
· Angstlidelser
· Tvangslidelser
- Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

DAG 2 (27. november 2018)

- Søvnvansker og -forstyrrelser
- PTSD, Posttraumatisk stresslidelse.
· Tilpasningsforstyrrelser og dissosiasjon
- Tilknytningsforstyrrelser og personlighet
- Psykisk utviklingshemming. Autisme
- Vansker knyttet til seksualitet
- Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om

DAG 3 (17. januar 2019)

- ADHD, ADD. Tics
- Atferdsforstyrrelser og bruk av rusmidler
- Psykoser. Bipolar lidelse
- Systemiske lidelser;
· Skolevegring
· Utmattelsestilstander og ME
· Anoreksi
- Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om

Et tilsvarende kurs om psykiske lidelser hos barn er under planlegging.

Du lærer om

  • Vite om de vanligste psykiske lidelsene hos ungdommer, kjenne til hvordan de oppstår, ofte utvikles og gjenkjennes
  • Kjenne til rammene for BUPs arbeid med ungdommer og familier
  • Vite hvordan du kan arbeide med disse ungdommene og deres familier innen rammen av din tjeneste; før, under og etter behandling i BUP

Kursholdere

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

For deg som jobber med ungdommer og foreldre. For deg som jobber i skole, kommunale helsetjenester, barnevern. Kurset kan også være av interesse for nytilsatte i BUP

Barnehage og skole Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kursdagen(e) som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer man deltar. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 18 timer for tre kursdager.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send