Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND

- Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.

"Å ta opp uro" er en metode som gir fagpersoner et verktøy for å ta opp sin uro/bekymring med dem det gjelder så tidlig som mulig, gjennom dialog og samarbeid.

Etterutdanning

Dato: 12.02.2019
5 samlinger fra februar 2019 til september 2019. 1. samling: 12. og 13. februar, 2. samling: 19. og 20. mars, 3. samling: 24. og 25. april, 4. samling: 21. og 22. mai, 5. samling: 6. juni, 6. samling: 5. september. Kl. 9-15 alle dager.

Sted: Auditoriet, Sørlandet kunnskapspark, RVTS Sør, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

Plasser: 30

Pris: Kr. 7000,- for 1 deltaker, kr. 6000,- per deltaker når det er 2 fra samme kommune, kr. 5000,- per deltaker når det er 3 eller flere fra samme kommune. Lunsj er inkludert i prisen.

Påmeldingsfrist: 08.02.2019

Hva er “Å ta opp uro”?

"Å ta opp uro” er en metode for å ta opp uro/bekymring med den det gjelder. Det kan være en uro i forhold til foreldre, barn, ungdom, en kollega eller samarbeidspartner. Metoden bygger på dialog og er utviklet av Esa Erikson og Tom Erik Arnkil, Helse og Velferdsetaten i Helsingfors, Finland.

"Å ta opp uro" handler om få til et tidlig og åpent samarbeid.

“Å ta opp uro” er både en utdannelse i en dialogisk og respektfull holdning og en metode som gir konkrete retningslinjer for praksis.

Å ta opp uro handler om å
· ta ansvar for egen uro og ikke skyve uroen over på andre
· ta opp uro på en gjennomtenkt og konkret måte som inviterer til dialog
· få til et godt samarbeid

For hvem?

Vi ønsker å nå så mange tjenester som mulig som arbeider med og rundt barn, unge og familier i kommunen. Slik sikrer vi flerfaglige team, som kan bidra til økt tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune.

Det er ønskelig med minimum 4 ansatte fra hver kommune. I løpet av perioden skal deltakerne i team på 4 gjennomføre opplæring for ansatte i egen kommune. Målet er også at deltakerne etter endt utdanning skal fortsette med opplæring for ansatte i egen kommune og på den måten sørge for at metoden blir en del av daglig praksis. Ledelsesforankring er nøkkelen til gode resultater.

Deltakerne vil gjennom opplæringen få:
· Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden
· Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel.

Undervisere vil være erfarne trenere fra Bydel Søndre Nordstrand og RBUP Øst og Sør.

Du lærer om

  • Deltakerne vil gjennom trenerutdanningen få:
  • Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel.

Kursholdere

Kristin Fløtre, spesialpedagog. Koordinator for Uro i bydel Søndre Nordstrand og spesialrådgiver med ansvar for Uro-opplæringen ved RBUP Øst og Sør. Kristin ble utdannet Uro-trener i 2009 og har siden da jobbet med opplæring og implementering av Uro-metoden.

Elisabeth Hellzén, Cand.polit og klinisk sosionom ansatt som studieleder på RBUP Øst og Sør. Urotrener fra 2017.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Alle som arbeider med barn, unge og familier i kommunen. Det er ønskelig at hver kommune sender minimum 4 deltakere, gjerne fra ulike tjenester. Utdanningen må ha solid lederforankring i kommunen. Utdanningen ønsker å nå så mange tjenester som mulig som arbeider med barn, unge og familier i kommunen. Slik sikrer vi flerfaglige team, som også kan bidra til økt tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune. Kursrekken er også åpen for deltakere fra andre virksomheter som jobber med barn, unge og familier.

Annet

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 60 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 30 timer.

Kontakt


Kristin Fløtre

Spesialrådgiver


951 67 247

kristin.flotre@r-bup.no

Les mer om Kristin


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Spesialrådgiver


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send