Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet

- Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk

Vi ønsker med dette kurset å gi økt kjennskap til lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt, og større trygghet og smidighet i anvendelsen av disse. Målet er at de barna som trenger det mest får den hjelpen de trenger og har krav på.

Kurs

Dato: 12.02.2019
12. februar 2019, kl. 9:00-15:00. Registrering fra 08.30.

Sted: RBUP Øst og Sør - Gullhaugveien 1-3 - Nydalen i Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 08.02.2019

Tema:
Bruk av taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid - til hinder eller til hjelp?
Tidlig intervensjon - om profesjonelle drøftinger i tverrfaglige team.
Tillitsdimensjonen - deler vi informasjon til personer/systemer vi ikke helt ”stoler på”?

Ragnhild Kverneland vil gjennomgå relevant lovverk, og gjennom praktiske eksempler vise til hvilke konsekvenser og muligheter det gir i vårt arbeid.

Deltakere på kurset er velkomne til å sende inn problemstillinger i forkant av samlingen. Innsendte problemstillinger videresendes til Ragnhild Kverneland, og vil bli brukt aktivt i undervisningen.

Du lærer om

  • Lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt
  • Trygghet og smidighet i anvendelsen av disse lovene i det tverrfaglige samarbeidet
  • Hvordan dette kan bidra til at vi yter bedre hjelp til de barna og familiene som trenger det mest

Kursholdere

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Brækhus. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett, og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern, helsestasjonstjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, psykologer i kommunene, leger, PPT, barnehager, skoler, familievern, BUP, DPS og andre som inngår i tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppleves som en utfordring.

Barnevern Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet. Norsk Legeforening godkjenner kurset med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Spesialrådgiver


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send