Tanker er bare tanker

- Metakognitive samtaler med ungdom

I metakognitiv terapi fokuserer man på hvordan grubling og bekymring er et valg. Men kan vi virkelig velge å gruble og bekymre oss mindre? Og hvordan snakke med ungdom som grubler og bekymrer seg mye?

Kurs

Dato: 12.10.2018
12. oktober 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150 Fullt

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 28.09.2018

Metakognitiv terapi (MCT) skiller seg fra andre behandlingsformer ved at man har fokus på å endre tankeprosesser fremfor å arbeide med selve tankeinnholdet. Det sentrale her er at hvordan vi responderer på våre tanker er mer betydningsfullt enn selve innholdet i dem.

Målet med kurset er å gi en innføring i prinsipper ved MCT og hvordan anvende dette i møtet med ungdommer som lider under angst- og depressive problemer. Den første delen av workshopen vil gi en innføring i underliggende prinsipper ved MCT, før man i den andre delen vil vise hvordan man kan anvende denne terapiformen i forhold til ungdommer som grubler og bekymrer seg. Det vil være en fin blanding av undervisning, kliniske vignetter, demonstrasjoner og rollespill.

· Hva er metakognitiv terapi
· Positive og negative metakognisjoner
· Det kognitive oppmerksomhetssyndromet (KOS)
· Bekymring og depressiv grubling
· Terapeutiske prinsipper i MCT
· Hvordan bruke MCT i samtaler med ungdommer som grubler og bekymrer seg mye?

Du lærer om

  • Hvordan forstå grubling og bekymring
  • Hvordan snakke med ungdom i et metakognitivt fokus
  • Kunnskap om noen enkle, praktiske øvelser som kan være til hjelp i samtaler med ungdom som grubler og bekymrer seg mye

Kursholdere

Roger Hagen er spesialist i klinisk voksenpsykologi og er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han har Masterclass utdanningen I + II fra MCT Institute, og er godkjent veileder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Professor Hagen er tilknyttet "Trondheimsgruppen" ved NTNU, som har et forskningsmessig fokus på behandling av en rekke ulike psykiske lidelser ved hjelp av kognitiv og metakognitiv terapi. Han har publisert flere bøker, bokkapitler og forskningsartikler innen feltet klinisk psykologi.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kommunale helsetjenester, skoler, BUP, barnevern, barneverninstitusjoner, familievern, psykisk helsetjeneste, NAV, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, DPS og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Sped- og småbarn Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kreditering: Norsk psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send