Småbarnsdagene i Østfold 2018

- Fagseminar om sped- og småbarns psykiske helse

Det er igjen klart for sped- og småbarsdagene i Østfold, vår felles møtearena for å få faglig fordypning i temaer knyttet til de yngste barna og deres utvikling.

Kurs

Dato: 14.03.2018
14. og 15. mars 2018

Sted: Litteraturhuset, Storgaten 11, 1607 Fredrikstad

Plasser: 300

Pris: Kr. 600,- (inkl. en enkel lunsj) for deltakere fra virksomheter i Østfold Kr 1000 (inkl en enkel lunsj) for deltakere fra andre fylker

Påmeldingsfrist: 10.03.2018

Småbarnsdagene i Østfold ​er et fagseminar om spe- og småbarns psykiske helse for både kommunal- og spesialisthelsetjenesten, som årlig arrangeres av et samarbeid mellom Bup Østfold, HIØ og Fylkesmannen i Østfold.

PROGRAM kunngjøres senere

Du lærer om

  • Du lærer om temaer knyttet til spe og småbarns psykiske helse
Småbarnsdagene Program 2018

Kursholdere

*


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Helsesøster - Barnevern - Familievern - Spesialhelsetjenesten
Småbarnsdagene er et 2 dagers fagseminar rettet mot spe og småbarns psykiske helse, for ansatte i barnehage, førskolelærere, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, jordmødre, helsesøstre, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, leger og psykologer. Deltakerne arbeider både i spesialist-og primærhelsetjenesten hovedsaklig i Østfold.

Helsestasjon og andre kommunale helsetjenester Sped- og småbarn BUP Barnevern

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Arrangementskommiteen består av:

Seksjonsleder Britt Robertsen, leder ressursgruppe sped og små, Sykehuset Østfold HF, BUPP-Moss
Seniorrådgiver barnevern Maria Kjølberg Evensen, Fylkesmannen i Østfold
Seniorrådgiver barnehage og utdanningsavdelingen Grethe Reitan, Fylkesmannen i Østfold
Høyskolelektor Sigrid E. Hoveid, Avdeling for lærerutdanning, Høyskolen i Østfold
Fagutviklingsrådgiver Gunnbjørg Gjerme Løining, ÅBUK-Sykehuset Østfold HF

Susan Hart

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send