Sårbare unge og læring

- Hvordan hjelpe sårbar ungdom til å lykkes på skolen?

På dette kurset får du lære om hva stress gjør med ungdom og få konkrete råd om hvordan det kan håndteres.

Kurs

Dato: 20.05.2019
16. november 2018, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo. Inngang Sandakerveien.

Plasser: 120

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 06.05.2019

Hva skal til for å få disse ungdommene til å bli mer motiverte og positivt innstilte til læring? Hvordan stanse aggressiv atferd og samtidig tilby den omsorgen ungdommene trenger?

09.00 - 09.45: Ung vold
09.45 - 10.00: Pause
10.00 - 11.00: Paper tigers – film
11.00 - 11.15: Pause
11.15 - 12.00: Stress og regulering
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 13.45: Regulering av stress
13.45 - 14.00: Pause
14.00 - 14.45: Regulering i skolehverdagen
14.45 - 15.00: Pause
15.00 - 15.30: Å snakke om vold og hvordan regulere seg selv

Du lærer om

  • Måter å håndtere utfordrende ungdom på
  • Hva som skal til for å skape gode relasjoner og miljøer for ungdom som strever.

Kursholdere

Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver og psykologspesialist, RVTS Øst.
Kaja Næss Johannessen, psykologspesialist, Østbytunet Behandlingssenter.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lærere, rektorer og ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, NAV, PPT, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kreditering:
Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 7 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som 7 timer vedlikeholdskurs.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Hege Sundstrøm

Rådgiver


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send