Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019

- Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer

Mors psykiske helse i graviditet og i tiden etter fødsel har betydning for samspill med barnet og familiens trivsel. Fordypning i arbeidet med å identifisere sårbare mødre i svangerskapet, og hvordan jobbe med en terapeutisk tilnærming gjennom graviditet og barseltid.

Etterutdanning

Dato: 02.09.2019
Datoer for første samling er: 2 og 3 september 14 og 15 oktober og 2. og 3 desember 2019.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 20

Pris: Kr. 7500,- pr semester (undervising/fordypning og veiledning) totalt kr 22.500,-

Påmeldingsfrist: 24.06.2019

Vi tilrettelegger for et “arbeidsklima” der graviditet, sårbarhet, vekst og utvikling både for gravide og nybakte foreldre er sentralt. Det vil være et særlig fokus på rollen som hjelper i utfordrende relasjoner gjennom Workshops i hver samling. Samlingene består av en felles fagdag etterfulgt av en Workshop på ettermiddag (intensiv WS) eller på formiddag dag nr 2 med fokus på egenomsorg og refleksjon.
 
Teori og relasjonelle temaer knyttet til graviditet og barseltid gjennomgås, drøftes og brukes som bakgrunn for veiledning knyttet til kursdeltakernes egne erfaringer.
 
Samtaleteknikk, det psykologiske svangerskapet, nevrobiologi/hjerneutvikling, graviditetens faser, muligheter og sårbarheter, utviklingspsykologi, tilknytning, diagnostisering, medisinering, traumer, sexologi, parterapi, mindfullness og selvmedfølelse samt egen sårbarhet som hjelper. 

Du lærer om

 • Det psykologiske svangerskapet
 • Nevrobiologi og hjerneutvikling
 • Samtaler og arbeid med sårbare mødre/familier
 • Utviklingspsykologi
 • Tilknytning
 • Diagnostisering
 • Medisinering
 • Traumer og sexologi
 • Parterapi
 • Selvmedfølelse og egen sårbarhet som hjelper
 • Mindfulness og egenomsorg

Kursholdere

Aslaug Haug, Teija Anke, Are Brean og Gro Vatne Brean.


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Jordmor - Lege - Psykolog
Psykologer, leger, helsesøstre og jordmødre

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Videreutdanningen er samlingsbasert og går over tre semestere med tre samlinger i hvert semester. Datoer for samlingene er: 2 og 3 september 14 og 15 oktober og 2. og 3 desember 2019, 27. og 28. januar 2020
16. og 17 mars 2020, 15 og 16. juni 2020, 7 og 8 september 2020, 9 og 10. november 2020, 7. og 8. desember 2020. 1. dag fra 10.00 – 16.00 og 2. dag fra 09.00-15.00 tidspunktet gjelder for alle samlingene.

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send