Oppmerksomt nærvær for terapeuter trinn I

- Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre

Å lære seg mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, er å øve seg på å være tilstede i eget liv med det som utspiller seg akkurat nå. Vi trener opp evnen til å legge merke til egne følelser, tanker og kroppsfornemmelser, ta det imot på en vennlig måte og så gi slipp på det vi ikke trenger å ta med videre. Vi øver oss på å se når vi fungerer på autopilot, i en ubevisst tankestrøm av bekymring og selvbebreidelser for det som har skjedd, og uro for det som kan komme til å skje. Vi kan dermed gi slipp på unødvendig stress og minske faren for å bli utbrent. Mye forskning viser at det å praktisere oppmerksomt nærvær over tid, gir økt evne til stressmestring og øker velbefinnende.

Kurs

Dato: 05.03.2019
Ukentlig halvdagskurs over 8 uker, tirsdager kl. 09.00 - 11.30: 5. mars, 12. mars, 19. mars, 26. mars, 2. april, 9. april, 23. april, 25. april (heldagssamling), 2. mai

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 15

Pris: Kr. 4.500,-

Påmeldingsfrist: 25.02.2019

Etterutdanningen gir deg en grundig innføring og trening i oppmerksomt nærvær. Oppmerksomt nærvær er å øve seg i være tilstede med virkeligheten slik den er, her og nå. Det skaper pusterom og bidrar til å utvide ditt handlingsrepertoar for å takle det som oppstår. Du vil lære å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre, samt lære anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon. Målet er blant annet å styrke og utvikle evne til empati i forhold til seg selv og andre

Som behandlere i psykisk helsevern bruker vi mange sider av oss selv for å være best mulig til hjelp: Vår kunnskap, våre observasjoner, våre erfaringer, vår personlighet.
Kursrekken gir mulighet for å jobbe med tilstedeværelsen i nået; i det som utspiller seg i- og utenfor oss selv, for å kunne være mer bevisst tilstede i valgene vi tar.

Undervisningen består av teori og praktiske øvelser, dialog og refleksjon. Hjemmeoppgaver knyttes til å øve seg på mindfulness i hverdagen. Forhåndskunnskaper er ikke nødvendig.

Programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er anerkjent som evidensbasert med blant annet positive effekter på stressreaksjoner. MBSR brukes som det grunnleggende programmet på RBUP Øst og Sør, og kvalifiserer til neste nivå av utdannelse der direkte klinisk jobbing med mindfulnessbaserte intervensjoner med barn og ungdom står i fokus. Påbygningskurs er planlagt høsten 2019.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 32 timers vedlikeholdsaktivitet.

Du lærer om

  • Stressreduksjon
  • Regulering av følelser og reaksjoner
  • Tilstedeværelse i nået
  • Hvordan ta bedre beslutninger og valg

Kursholdere

Kursholdere: Psykologspesialist Heidi Brautaset
Psykologspesialist Astri Lindberg
Begge har lang erfaring med å arbeide med det oppmerksomme nærvær/mindfulness og meditasjon. Astrid Lindberg er sertifisert MBSR instruktør, Heidi Brautaset har sin mindfulness utdanning fra Creation Work.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Alle som arbeider terapeutisk med barn og unges psykiske helse.

Spesialisthelsetjenester Barnevern Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Ukentlig halvdagskurs over 8 uker, tirsdager kl. 09.00 - 11.30. I tillegg kommer en heldags samling torsdag 25. april kl. 09.00 - 15.30.

Samlinger:
5. mars, 12. mars, 19. mars, 26. mars, 2. april, 9. april, 23. april, 25. april (heldagssamling), 2. mai

Alle påmeldte vil bli kontaktet pr. telefon innen oppstart for mer informasjon om kurset, og avklaring av evtentuelle spørsmål.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 32 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kontakt


Ingeborg Egebjerg

Studieleder


916 12 307

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

Les mer om Ingeborg


Hege Sundstrøm

Rådgiver


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send