Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring

- Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.

Voksnes nærværs- og relasjonskompetanse er av stor betydning i samværet med barn og unge. I barnehage og skole er det selve forutsetningen for opplevelse av trygghet og tilhørighet, livsmestring og helse, for et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Etterutdanning

Dato: 15.10.2018
6 samlinger høsten 2018 og våren 2019. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 25 Fullt

Pris: Kr. 8.900,- (4.450,- pr. semester) Lunsj er ikke inkludert.

Påmeldingsfrist: 01.10.2018

Nærvær, empati og relasjonskompetanse er iboende ressurser som kan trenes og utvikles gjennom hele livet. Oppmerksomt nærvær, på engelsk mindfulness, er en forskningsbasert og relasjonell tilnærming som egner seg godt til dette formålet.

Å trene oppmerksomt nærvær skaper nødvendige pusterom, fremmer følelsesregulering og stressmestring, styrker evnen til empati.  Dette er en konkret tilnærming til fagpersonlig utvikling, til å trene og utvikle sin relasjonskompetanse. Samtidig gir det et godt grunnlag for å arbeide med livsmestring og helse i barnehage og skole.

Etterutdanningen bygger på erfaringer med prosjekter i barnehage og skole, og er den 6. i rekken. Det teoretiske grunnlaget er tilknytningsteori, sosial og emosjonell læring, nevrovitenskap og kontemplative metoder. Kursrekken gir en grundig innføring i oppmerksomt nærvær og relasjonskompetanse. Dette sees i sammenheng med grunnleggende livsmestringstemaer som stresshåndtering, følelsesregulering, anerkjennende kommunikasjon, utvikling av empati.

Vi veksler mellom teori, praktiske øvelser, dialog og refleksjon. På de siste samlingene utforsker vi også øvelser med barn og unge. Forhåndskunnskaper i oppmerksomt nærvær er ikke nødvendig

Du lærer om

  • Du vil styrke og utvikle din evne til nærvær og empati, både i forhold til deg selv og andre
  • Fokus på mestring av stress og regulering av følelser,
  • Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon
  • På siste del av kurset blir det mulighet for å trene på å lede øvelser
Informasjonsbrosjyre

Kursholdere

Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) har egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi. Hun har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har i mange år arbeidet med barn og unges helse og balanse i vår tid. I tillegg til å undervise ved RBUP er hun for tiden med i Mind&Life Institute sitt tverrfaglige internasjonale nettverk Call to Care. I samarbeid med RBUP og sammen med Anne Grethe Brandtzæg er hun leder for et Call to Care prosjekt ved en norsk barneskole. Hun har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (Gyldendal Akademisk 2015). Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark, og har siden slutten av nittitallet undervist andre i oppmerksomt nærvær.

Anne Grethe Brandtzæg er psykoterapeut og sertifisert mindfulness-lærer MBSR fra NTNU og Institute for Mindfulness-Based Approaches. I samarbeid med Anne Sælebakke og RBUP har hun gjennomført et pilotprosjekt i nærvær og empati kalt Call to Care, ved en norsk barneskole. Hun har også gjennomført et pilotprosjekt om mindfulness og stressmestring for lærere, med effekter på stress, selvregulering og selvinnsikt om relasjoner med elever og kolleger. Hennes bakgrunn forøvrig er fra organisasjon og ledelse. Anne Grethe begynte med mindfulness tidlig på nittitallet, og er i sluttfasen av etterutdanning i NARM: relasjons- og utviklingstraumer/nevroaffektiv relasjonsmodell. (www.lifegarden.no).

Ingeborg Egebjerg er psykologspesialist og er ansatt som studieleder for psy­koterapi undervisningen ved RBUP Øst og Sør. I.H. Egebjerg har siden embetseksamen i psykologi i 1988 beskjeftiget seg med terapeutiske endringsprosesser inspirert av terapimetoder som involverer kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindful­ness. I.H. Egebjerg har tidligere arbeidet innen Psykisk Helsevern relatert til både barn/unge og voksne. Hun har i en årrekke veiledet psykologer og andre faggrupper. Siden 1998 har hun vært engasjert i nasjonalt og internasjonalt arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling gjennom International Child Development Programme.

Hilde Melsom er utdannet sykepleier og er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har bred erfaring fra arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien. De siste åtte årene har hun arbeidet med gravide og sped- og småbarnsfamilier på Aline poliklinikk. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse ved R- bup Øst og Sør hvor hun arbeidet med undervisning og veiledning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet Circle of Security (COS) terapeut samt MBSR instruktør fra The Institute for Mindfulness - Based Approaches” og holder 8 ukers kurs i regi av Raskere tilbake på Lovisenberg DPS.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage
Ansatte i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Barnehage og skole Barn Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2018 til april 2019. Det gis kursbevis forutsatt deltakelse på minst 80% av kurset.
Samlingersdatoer:
16. oktober
9. - 10. november
8. januar
8. - 9. februar
13. mars
29. april

Kontakt


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send