Observasjon og tilknytning

- Med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming og verktøy

Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner. Du vil lære hvordan du kan observere og tolke barns reaksjoner i samspill ut fra kunnskskap fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg

Kurs

Dato: 25.03.2019
25. og 26. mars 2019 fra kl 09.00- 16.00 første dag og fra kl 09.00-15.00 dag 2.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 1900,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 20.03.2019

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.

Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1; en introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2 ; bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Du lærer om

  • Trygghetssirkelen
  • Observasjon av små barns samspill og samhandlingsmønstre
  • Tolke samspill og barns reaksjoner
  • Forstå barnets behov

Kursholdere

Norma Vågstøl er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun har en master i barnevern, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi.
Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia).
Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon. Sertifisering i martemeo, ICDP og MacArthur Preschool Assessment of Attachment, og opplæring i WMCI og Crowell. Har arbeidet i barneverntjenesten fra 2000, både som saksbehandler, familieveileder og kursholder.
Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill.
Jobber nå på RKBU Vest.

Anja Helene Strønen Lien er sosionom med klinisk/teoretisk videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.
Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi. Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia) og veileder for COS P (COS International). Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon.
Sertifisering i ICDP og opplæring i MacArthur Preschool Assessment of Attachment, WMCI og Crowell.
Arbeidet som saksbehandler i barneverntjenesten fra 2005 og som veileder og kursholder. Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill. Jobber nå som familieveileder i barnevernet.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Saksbehandlere i barnevernet, helsesøstre ansatte i kommunalt psykisk helsevern og eventuelt andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag.

Spesialisthelsetjenester Sped- og småbarn Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kursholdere har anledning til å se på medbrakt materiale fra deltakerne dersom man har anledning til å ta med eget filmmateriale klienters/brukeres samspill mellom barn og foreldre.

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send