Observasjon og tilknytning

- Med trygghetssirkelen som tilnærming og verktøy

Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner. Du vil lære hvordan du kan observere og tolke barns reaksjoner i samspill ut fra kunnskskap fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg

Kurs

Dato: 25.03.2019
25. og 26. mars 2019 fra kl 09.00- 16.00 første dag og fra kl 09.00-15.00 dag 2.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 1900,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 18.02.2019

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.

Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1; en introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2 ; bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Du lærer om

  • Trygghetssirkelen
  • Observasjon av små barns samspill og samhandlingsmønstre
  • Tolke samspill og barns reaksjoner
  • Forstå barnets behov

Kursholdere

Norma Vågstøl er klinisk sosionom og familieterapeut. Hun har en master i barnevern, samt videreutdanning i veiledningspedagogikk. Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi.
Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia).
Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon. Sertifisering i martemeo, ICDP og MacArthur Preschool Assessment of Attachment, og opplæring i WMCI og Crowell. Har arbeidet i barneverntjenesten fra 2000, både som saksbehandler, familieveileder og kursholder.
Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill.
Jobber nå som klinisk sosionom/familieterapeut i BUP.

Anja Helene Strønen Lien er sosionom med klinisk/teoretisk videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.
Sertifisert i COS Virginia; atferdsobservasjon, gruppeterapi og individuell familieterapi. Lisensiert veileder for COS Gruppemodellen (Virginia) og veileder for COS P (COS International). Opplæring i COS International; COS P og COS individuell behandlingsplan/intervensjon.
Sertifisering i ICDP og opplæring i MacArthur Preschool Assessment of Attachment, WMCI og Crowell.
Arbeidet som saksbehandler i barneverntjenesten fra 2005 og som veileder og kursholder. Har erfaring med undervisning og konferansevirksomhet for ulike yrkesgrupper ifht tilknytning, observasjon og samspill. Jobber nå som familieveileder i barnevernet.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Saksbehandlere i barnevernet, helsesøstre ansatte i kommunalt psykisk helsevern og eventuelt andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag.

Spesialisthelsetjenester Sped- og småbarn Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kursholdere har anledning til å se på medbrakt materiale fra deltakerne dersom man har anledning til å ta med eget filmmateriale klienters/brukeres samspill mellom barn og foreldre.

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send