Nevroutviklingspsykologi

- Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene

Kunnskap om hjernens utvikling er et felt hvor det er stor forskningsaktivitet, og denne kunnskapen er relevant for alle som gjør vurderinger og gir behandling til barn og unge.

Kurs

Dato: 12.11.2018
12. november 2018 fra kl 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 60 Fullt

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 29.10.2018

På dette kurset er hensikten at en bred tverrfaglig gruppe får tilbud om en oppsummering av kunnskapsstatus på feltet. Dette kan gjøre det lettere å identifisere utviklingsforstyrrelser og kognitive vansker, men er også relevant for å forstå forventede og normale utfordringer tilhørende det unge menneskets utviklingsnivå. Kurset inngår i en kursrekke som er planlagt oppsatt årlig ved RBUP – de andre kursene er Testing av barn og unge (2 dagers kurs), Autismepekterforstyrrelser (1 dag) og Konsentrasjonsvansker og uro (1 dag).

RBUPs utdanningstilbud på nevrofeltet – «Nevromodulen».
RBUP tilbyr fra høsten 2018 en basiskurspakke innen nevrofeltet (nevroutviklingspsykologi og nevropsykiatri) som vi inntil videre kaller «Nevromodulen». Kurspakken består av fire kurs fordelt på fem kursdager høsten 2018 og våren 2019. Hensikten er å gi basiskompetanse i utrednings- og behandlingsarbeid innen nevrofeltet til et tverrfaglig publikum i første- og annenlinje.

Modulen består av følgende enkeltkurs:
Testing av barn og ungdom - metoder, fortolkning og tiltak
22. – 23.10.2018
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene - 12.11.2018
Konsentrasjonsvansker og uro – utredning og samhandling i første- og annenlinje - Våren 2019 – dato ikke fastsatt
Autismespekterforstyrrelse – utredning og samhandling i første- og annenlinje - Våren 2019 – dato ikke fastsatt

Ved gjennomført kursrekke (deltakelse på alle enkeltkurs) vil det bli utstedt egen bekreftelse på gjennomført nevromodul. Det er også mulig å delta på enkeltkurs, som vil gi eget kursbevis. Det vil søkes godkjenning av kurset hos NPF og DNLF der hvor dette er relevant. Det tilbys også en erfaringskonferanse for nevrofeltet, som i år arrangeres den 3. desember og har fokus på WISC-V. Dette kurset inngår ikke i nevromodulen.

Du lærer om

  • Nevropsykologisk normalutvikling
  • Hjernens modningsprosess frem til voksen alder
  • Identifikasjon av de vanligste avvikene fra nevropsykologisk normalutvikling
  • Identifikasjon av tegn på de vanligste nevropsykiatriske tilstandsbildene
Program: Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene

Kursholdere

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi. Hun har lang klinisk erfaring fra arbeid i PPT og BUP. Hun har ledet nevroteam ved SSBU, vært universitetslektor ved psykologisk institutt UIO og sittet i styret i Norsk Nevropsykologisk Forening samt NPFs spesialistutvalg i klinisk nevropsykologi. Hun har vært studieleder ved RBUP og vært opptatt av veiledning og fagformidling. Hun har vært redaktør for flere bøker innen feltet nevroutviklingspsykologi, og aktuelt er hun redaktør for boken «Den interaktive hjernen i barne- og ungdomsalderen» som utgis på Gyldendal forlag høsten 2018.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP Helseregion Øst og Sør.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern - Helsesøster
Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send