Nevroutviklingspsykologi

- Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene

Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene. En innføring i barn og unges normalutvikling ut fra et nevropsykologisk perspektiv, samt kunnskap om de hyppigst forekommende nevropsykiatriske tilstandsbildene. Kunnskap om hjernens utvikling er et felt hvor det er stor forskningsaktivitet, og denne kunnskapen er relevant for alle som gjør vurderinger og gir behandling til barn og unge.

Kurs

Dato: 25.09.2019
25. september 2019 fra kl 09.00 - 15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 60

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 11.09.2019

På dette kurset er hensikten at en bred tverrfaglig gruppe får tilbud om en oppsummering av kunnskapsstatus på feltet. Dette kan gjøre det lettere å identifisere utviklingsforstyrrelser og kognitive vansker, men er også relevant for å forstå forventede og normale utfordringer tilhørende det unge menneskets utviklingsnivå.
 
Kurset inngår i kursrekken Nevromodul 1, som settes opp årlig ved RBUP. De andre kursene som inngår i modulen er Testing av barn og unge (26.09.19 – 27.09.19), Konsentrasjonsvansker og uro (07.11.19) og Autismepekterforstyrrelser (08.11.19).

Nevromodul 1 er en kursrekke ved RBUP Sør-øst som henvender seg til et bredt, tverrfaglig publikum av fagfolk i hjelpetjenester på alle linjenivåer og av ulike profesjoner. Innholdet i kursrekken er det som hører inn under fagområdene nevroutviklingspsykologi og nevroutviklingsforstyrrelser. Inn under dette ligger også fagområdene nevropsykiatri, nevropedagogikk og nevropsykologi.

Innholdet i kursrekken har fokus på grunnleggende og praktisk relevant kunnskap om disse fagområdene, og er relevant for fagfolk med grunnkompetanse innen psykologi, pedagogikk, medisin eller andre helsefag som i sin jobb naturlig kommer i kontakt med barn og unge med nevroutviklingsproblematikk.
Det er ikke påkrevd å følge kursene i den rekkefølgen de settes opp, selv om rekkefølgen de settes opp i vil være en logisk progresjon i ulike tema. Det er mulig å kun delta på enkeltdager i kursrekken. Kursrekken er planlagt gjennomført årlig, og vil annonseres i kurskalenderen på rbup.no så tidlig som mulig. Det utstedes kursbevis for hvert enkelt kurs, og disse søkes godkjent som vedlikehold av spesialitet for leger og psykologer. Ved gjennomført modul vil det utstedes et kursbevis på at hele kursrekken er fullført.

Du lærer om

  • Nevropsykologisk normalutvikling
  • Hjernens modningsprosess frem til voksen alder
  • Identifikasjon av de vanligste avvikene fra nevropsykologisk normalutvikling
  • Identifikasjon av tegn på de vanligste nevropsykiatriske tilstandsbildene

Kursholdere

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi. Hun har lang klinisk erfaring fra arbeid i PPT og BUP. Hun har ledet nevroteam ved SSBU, vært universitetslektor ved psykologisk institutt UIO og sittet i styret i Norsk Nevropsykologisk Forening samt NPFs spesialistutvalg i klinisk nevropsykologi. Hun har vært studieleder ved RBUP og vært opptatt av veiledning og fagformidling. Hun har vært redaktør for flere bøker innen feltet nevroutviklingspsykologi, og aktuelt er hun redaktør for boken «Den interaktive hjernen i barne- og ungdomsalderen» som utgis på Gyldendal forlag høsten 2018.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP Helseregion Øst og Sør.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten - Familievern - Barnevern - Helsesøster
Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send