Nevropsykologisk perspektiv på førskolealder

- Hvordan understøtte barn med mulige utviklingsvansker

Kunnskap om hjernen og nevropsykologi gir nye perspektiv på utvikling og tilrettelegging i førskolealder.

Kurs

Dato: 13.04.2018
13. april 2018 Kl 09:00-15:00

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 125

Pris: Kr 950 inkl,- lunsj

Påmeldingsfrist: 12.04.2018

Forelesningen tar utgangspunkt i kunnskap om nevropsykologiske vansker hos barn som kommer til psykisk helsevern. Hvilke utviklingsområder er sårbare? Hvordan kan vi understøtte eventuelle svake funksjoner i utviklingsløpet? Forelesningen vil omhandle hjernen som interaktiv, og sentrale trekk i hjerneutviklingen blir skissert. Betydningen av tidlig samspill, tilpasset stimulering og «scaffolding»blir illustrert. Forelesningen vil ha fokus på sentrale fenomener/utviklingstrekk i den sosiale og den språklige utviklingen. Utviklingen av de eksekutive funksjonene (barnets vei mot regulering og styring av målrettet adferd) og betydningen av den regulerende andre i denne prosessen blir belyst.

Du lærer om

  • Noen sentrale trekk i hjernens utvikling
  • Nevropsykologiske vansker hos barn
  • Utvikling og understøtting av språkfunksjonen
  • Utvikling og understøtting av eksekutive funksjoner
  • Sosial kognisjon og mentalisering

Kursholdere

Anne-Grethe Urnes er cand. psychol og klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi, og er en bredt forankret klinisk psykolog med lang klinisk erfaring. Anne-Grethe Urnes har utviklet den første tverrfaglige utdanningen i nevrofag rettet mot barn og unge i Norge.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Behandlere i BUP, ansatte i barnevern, PPT, barnehager, skoler, føde-/barselavdelinger, nyfødt intensiv avdelinger, jordmødre, bufetat og helsestasjoner.

Småbarn Spedbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send