Nettverkssamling for psykologer i kommunene

- E-helse: Hva er e-helse? Hvilke verktøy finnes og hvordan kan man benytte seg av disse verktøyene som psykolog i kommunen?

Internettbasert assistert selvhjelp og andre e-helsetjenester er verktøy som ennå ikke er i utbredt bruk i norske kommuner. Disse har et stort potensiale med tanke på kvalitetssikring av tjenestene som tilbys og utnyttelse av kapasitet og ressurser i tjenestene.

Kurs

Dato: 30.04.2019
30. april 2019, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 02.04.2019

Denne nettverkssamlingen har som mål å gjøre det tydeligere for psykologer ansatt i kommunen, samt deres ledere, hvordan man kan ta i bruk ulike former for e-helseverktøy for å kunne gi virksom hjelp til flere av kommunens innbyggere.

Direktorat for e-helse vil i samarbeid med Helsenorge.no åpne dagen ved å redegjøre for sine respektive mandat og tjenester – samt hvilken strategi de arbeider ut ifra. Helsenorge.no vil i den forbindelse demonstrere sine løsninger på innbyggerportalen rettet mot psykisk helse.

09:00 – 10:00 Åpning v/Direktorat for E-helse/Helsenorge.no
10:00 – 12:00 Forelesning
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 15:00 Forelesning med fokus på praktisk anvendelse og implementering av verktøyet internettbasert assistert selvhjelp

Du lærer om

  • Ulike typer e-helseverktøy og metoder
  • Hvordan bruke et e-helseverktøy i praksis
  • Hvordan implementere e-helseverktøy som en del av tjenestetilbudet til befolkningen i kommunen

Kursholdere

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og styreleder i Psykologenes forening for digital helse (DigPsyk). DigPsyk er en faglig interesseforening under Norsk psykologforening, som jobber for å fremme psykologers bruk av teknologi for å forbedre og tilgjengeliggjøre sine tjenestetilbud. Til daglig jobber hun som prosjektleder for et nystartet e-terapi-prosjekt ved Lovisenberg sykehus. Hun driver også privat praksis.

Bente Kristin Edlund & Cathrine Lyse jobber begge ved Rask psykisk helsehjelp i bydel Ullern i Oslo, der de har vært ansvarlige for å implementere internettbasert assistert selvhjelp. Bente er utdannet vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og har lang fartstid i kommunal virksomhet, der hun har hatt ulike roller som fagansvarlig og veileder. Cathrine er utdannet psykolog, og har lang erfaring fra ulike lavterskeltilbud. Bente og Cathrine er begge opptatt av å implementere internettbaserte løsninger som en del av sin daglige praksis.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Kurset er åpent for psykologer som er ansatt i kommunen samt deres ledere og/eller andre ressurspersoner i kommunen som ønsker å implementere e-helse verktøy i sin praksis

Kommunale tjenester Barn Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Norsk Psykologforening godkjenner nettverkssamlingen som 6 timers fritt spesialkurs og som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Henrik Rødsten Gilde

Spesialrådgiver


401 88 072

henrik.gilde@r-bup.no

Les mer om Henrik Rødsten

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send