Nettverk Ungdom

- for fagfolk som arbeider med ungdom på ulike arenaer.

På nettverkssamlingene får deltakerne mulighet til å presentere, dele og hente ideer og inspirasjon fra andre. Deltakerne oppfordres å gi forslag på temaer eller prosjekter de kan tenke seg å presentere, få innspill på og skape refleksjon rundt.

Kurs

Dato: 01.06.2018
1. juni 2018, kl. 9-12. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 38

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 18.05.2018

Det blir servert kaffe, te og boller.

PROGRAM:

0900 - 0910:
Velkommen. Presentasjon av program og dagen

0910 - 1000:
Helsestasjon for gutter v/Per Arthur Andersen, helsebror ved
Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for gutter, Bydel Frogner, Oslo kommune

1000 - 1015:
Pause

1015 - 1130:
Ungdomsvennlige tjenester. Fylkesmannen og flere ungdomstjenester i Oslo er i gang med et arbeid om å definere hva som er ungdomsvennlige velferdstjenester ved å spørre ungdom, praksisfeltet og forskere. Stig Hermann Nygård som er seniorrådgiver, helseavdelingen vil gi en foreløpig status av arbeidet så langt.

1130 - 1200:
Diskusjon og refleksjoner

Du lærer om

  • Lavterskeltilbud og ungdomstiltak i Oslo kommune

Kursholdere

Per Arthur Andersen, helsebror ved
Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for gutter, Bydel Frogner, Oslo kommune.

Stig Hermann Nygård, seniorrådgiver, helseavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, ansatte i skolen, PPT, BUP, barneverntjenesten, psykisk helsetjeneste barn og unge, kommunepsykologer, Utekontakt, fritidsklubber, frivillige organisasjoner. Kurset er relevant for alle som jobber med ungdom.

Ungdom Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester Barnehage og skole Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send