NBO opplæringspakke i Asker kommune - 2019

- Newborn Behavioral Observation

NBO opplæringpakke

Etterutdanning

Dato: 23.01.2019
Opplæringsdager: 23. - 24. januar 2019 - Kl. 09-15.30 dag 1 og 08.30-15 dag 2 - Veiledningsdager: 6. mars, 24. april og 20. juni 2019

Sted: Onsdag 23. jan., Barne- og familieenheten sine lokaler i Asker sentr. Skysstasjonen 11. Torsdag 24. jan., Kunnskapssenteret, Asker kommune, Drammensvn. 915

Plasser: 30

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 16.01.2019

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. Det som er nytt er at NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og at det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.

Du lærer om

  • Hva er Newborn Behavioral Observation (NBO)?
  • NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem.
  • Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet ditt snakker til deg".
  • Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

Kursholdere

Kari Slinning, Nasjonalt fagansvar /NBO trener og Unni Tranaas Vannebo, Nasjonal NBO koordinator


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Lege - Psykolog - Jordmor - Helsesøster - Spesialhelsetjenesten
Opplæringspakke for inviterte i Asker kommune. (ansatte i direkte arbeid med nyfødte og foreldre ved spedbarnsteam, helsestasjoner).

Spedbarn

Annen info

Arrangør Spedbarnsnettverket

Kontaktperson i Asker: Sidsel Gangås - E-post: Sidsel.Gangas@asker.kommune.no

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni


Unni Tranaas Vannebo

Studieleder


468 45 148

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send